Pedagogie pentru tehnologie

0
158

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a  stabilit graficul desfăşurării activităţilor legate de învăţământul profesional şi tehnic, prin Cercurile Pedagogice ale disciplinei „Educaţie tehnologică” şi ale ariei curriculare „Tehnologii”, din semestrul I al anului şcolar 2015/2016. Acţiunile vor debuta pe 30 octombrie, la Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Craiova, tema fiind „Strategii activ participative aplicate la Educaţia Tehnologică” , destinată tuturor unităţilor de învăţământ gimnazial din Dolj.  Ultima întrunire de acest fel va avea loc pe 4 decembrie, la Şcoala post-liceală Sanitară „Christiana”, tema fiind „Asistent medical – vocaţie sau necesitate”, putând participa reprezentanţii tuturor instituţiilor de învăţământ care au cuprinsă, în Planul de şcolarizare, specialitatea „Sănătate şi asistenţă pedagogică”.