Angajaţii unor societăţi comerciale din Dolj, ajutaţi să se califice profesional

0
356

110 angajaţi de la trei societăţi din Craiova, care activează în domeniul confecţiilor, al industriei mobilei şi al produselor de cofetărie, vor beneficia de cursuri gratuite de calificare profesională şi de consiliere privind cariera, prin intermediul unui proiect al Centrului European pentru Promovarea şi Integrarea Romilor (CEPIR). Cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, proiectul „Calificarea profesională, o şansă pentru angajaţi în menţinerea locurilor de muncă” are o valoare de 1,8 milioane de lei şi se va derula până în martie 2014. La conferinţa de lansare au luat parte reprezentanţi ai tuturor partenerilor implicaţi în acest proiect, respectiv asociaţia CEPIR, firmele Docara Conf, Adma Design şi Coralex, precum şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj şi Asociaţia Dominou.

Proiectul îşi propune creşterea nivelului de calificare a persoanelor care deja au un loc de muncă, însă nu dispun de calificarea necesară, astfel încât sunt nevoite să-şi desfăşoare activitatea ca şi necalificaţi. Vorbim, în total, de 500 de angajaţi din Dolj, care vor beneficia, pe parcursul celor doi ani de derulare a proiectului, de şedinţe de informare asupra oportunităţilor de calificare şi conştientizare a beneficiilor participării la programele de formare profesională continuă. Din rândul acestora vor fi selectate 180 de persoane, care vor beneficia în mod direct de orientare şi consiliere profesională individuală. În final, 110 persoane – salariaţi ai societăţilor comerciale partenere în proiect, dar şi ai altor societăţi care activează în aceleaşi domenii – vor urma cursuri de calificare profesională şi vor lua parte la şedinţe de consiliere şi orientare în carieră. „Calificările oferite prin proiect sunt de operator la prepararea produselor zaharoase, lucrător comercial, tâmplar binale şi lucrător în tricotaje – confecţii. La primele două cursuri de calificare profesională vom avea câte 28 de beneficiari, iar la ultimele două, câte 27 de beneficiari”, a precizat Mirela Sandu, vicepreşedinte CEPIR, la conferinţa de lansare a proiectului.

Cursurile vor începe în aprilie anul viitor

Cursurile vor începe în aprilie 2013, sunt gratuite, şi au o durată de trei luni – cele de lucrător în tricotaje-confecţii, tâmplar binale şi lucrător în comerţ, pe când cel de operator la prepararea produselor zaharoase va avea o durată de şase luni. „Cursurile au o parte teoretică şi una practică, care va avea loc la sediul partenerilor agenţi economici. Vreau să menţionez că aceşti cursanţi nu vor fi scoşi din producţie pe durata desfăşurării cursurilor, iar subvenţiile pe care ei le vor primi – pentru că vor primi şi aşa ceva – vor constitui un venit suplimentar faţă de salariu. Şi pentru că tot am amintit de subvenţii, vreau să vă aduc la cunoştinţă că, în cazul cursurilor de trei luni, fiecare participant va primi câte 700 de lei, iar la cursul de operator la prepararea produselor zaharoase subvenţia va fi de 1.800 de lei. Banii se primesc la final, cu condiţia prezenţei la curs, şi vreau să subliniez acest lucru”, a spus Mirela Sandu. Pe lângă bani, cele 110 persoane vor beneficia şi de echipamente şi ustensile de practică, tot gratuit, la final acestea rămânând la cursanţi. (C.V.)

 

Proiectul „Calificarea profesională, o şansă pentru angajaţi în menţinerea locurilor de muncă” este derulat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.3 – Acces şi participare la formare profesională continuă. Pentru reuşita acestuia, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj va elabora materialele-suport pentru activitatea de consiliere şi orientare profesională şi va pune la dispoziţie consilierii psihologici, Asociaţia „Dominou” va selecta lectorii care vor susţine cursurile de calificare profesională şi va monitoriza desfăşurarea cursurilor, iar SC Docara Conf SRL, SC Adma Design SRL şi SC Coralex SRL vor selecta participanţii la cursurile de calificare profesională, pe domeniile lor de activitate.