La cadastru, s-a prezentat bilanţul

0
143

Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, Mihai Cilibiu, director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, a prezentat bilanţul acţiunilor desfăşurate de angajaţii instituţiei, în anul 2014. Conform datelor prezentate, au fost soluţionate 157.352 de cereri operaţiuni de cadastru şi carte funciară, cele mai multe din ultimii şapte ani, chiar dacă numarul angajaţilor a scăzut – 67 în prezent, faţă de 85 ăn 2008, an în care au fost soluţionate cu peste 50.000 de dosare mai puţin faţă de 2014. De asemenea, au fost vizate 107 documentaţii de Unităţi Administrativ Teritoriale, din totalul de 111 din Dolj, fiind intabulate gratuit în cartea funciară 399 de titluri de proprietate. În ceea ce priveşte cadastrarea gratuită, în cadrul Proiectului CESAR, finanţat de Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Drănic acesta a fost finalizat în totalitate, iar la Mischii, cea de—a doua comună care a făcut parte din derularea proiectului, lucrările sunt realizate în proporţie de 99%. „Pentru 2015, avem în vederea cadastrarea gratuită în patru UAT-uri – Brădeşti, Goicea, Pieleşti şi Coţofenii din Dos. S-a pus accent mai mult pe mediul rural, deoarece acolo sunt mai multe probleme cu cadastrarea. De fapt, legile fondului funciar au constituit principalele nemulţumiri ale cetăţenilor veniţi în audienţă ”, a declarat Mihai Cilibiu. Acesta a mai precizat că, în acest an, se au în vedere mai multe obiective, printre care implementarea unui sistem electronic de acordare a bonurilor pentru relaţiile cu publicul, accesul tuturor persoanelor fizice şi autorizate la baza de date grafice, în vederea consultării acesteia etc.