Comisia s-a angajat să examineze obstacolele din calea anchetelor penale

0
187

Autoritățile polițienești și judiciare ar putea obține mai ușor și mai prompt probele electronice de care au nevoie, cum ar fi e-mailuri sau documente stocate în cloud, pentru cercetarea, urmărirea penală și condamnarea infractorilor și teroriștilor. Prin noile norme, propuse de Comisia Europeană vor putea fi identificate mai bine pistele din mediul online și de la nivel transfrontalier, fiind garantată, totodată, respectarea drepturilor și libertăților tuturor părților implicate. În Agenda europeană privind securitatea, din aprilie 2015, Comisia s-a angajat să examineze obstacolele din calea anchetelor penale.

Propunerile vizează pe de o parte, crearea unui ordin european de divulgare a informațiilor, prin care un prestator de servicii va fi obligat să răspundă în termen de 10 zile sau 6 ore în cazuri de urgență la solicitările unei autorităţi judiciare dintr-un stat membru privind probele electronice; iar pe de altă parte, prevenirea ștergerii datelor printr-o ordonanță asigurătorie europeană, astfel încât o autoritate judiciară dintr-un stat membru să îi poată impune unui prestator de servicii să păstreze anumite date specifice pentru a putea fi solicitate ulterior. În timp ce autoritățile de asigurare a respectării legii lucrează în continuare cu metode greoaie, infractorii utilizează tehnologii de vârf rapide pentru a acţiona. Trebuie să punem la dispoziţia autorităţilor de asigurare a respectării legii metode demne de secolul XXI, pentru a le permite să combată criminalitatea, întrucât și infractorii utilizează metode ale secolului XXI pentru a săvârși infracțiuni.”, a subliniat Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen.

Prestatorii de servicii sunt cei care desfășoară activități în Uniune

Tot ca propunere se va trece şi includerea unor garanții și măsuri reparatorii solide, care să asigure o protejare solidă a drepturilor fundamentale, prestatorul de servicii având posibilitatea să ceară o revizuire dacă, de exemplu, ordinul încalcă în mod vădit Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi obligația prestatorilor de servicii să desemneze un reprezentant legal în Uniune, care să primească și să asigure respectărea hotărârilor și ordinelor emise de autoritățile competente din statele membre în scopul strângerii de probe în cadrul procedurilor penale şi nu în ultimul rând, asigurarea securității juridice pentru întreprinderi şi prestatori de servicii. „Prestatorii de servicii la care se face referire sunt cei care desfășoară activități în Uniune și care sunt stabiliți sau reprezentați în alt stat membru”, se precizează într-un comunicat de presă al Comisiei Europene, Reprezentanţa României.