Raportul de politică publică:Achiziții cu impact social și de mediu în România

0
354

Asociația Centrul pentru Legislație Non-profit (CLNR) lansează Raportul de politică publică: Achiziții cu impact social și de mediu în România, în cadrul unui eveniment desfășurat online, luna trecută.

Reprezentanți din instituții publice, companii, ONG-uri și întreprinderi sociale vor dezbate, cu această ocazie, teme de interes privind achizițiile cu clauze sociale și de mediu în administrația publică și în mediul de afaceri din România:

  • Cum esteorganizatprocesul de achizițiipublicesocialeși de mediuînRomânia?
  • Cine realizeazăachizițiisocialeși de mediuînRomânia?
  • Cum sunt implementatepoliticile de achizițiesocială/de mediuînRomânia?
  • Care sunt principaleleprovocăriînrealizareașiimplementareaacestui tip de achiziții?
  • Ce tipuri de măsuritrebuieadoptatepentrustimulareaacestui tip de achiziții?

Cererea de achiziții sociale și de mediu este puternic condiționată de atitudinea și practica organizațiilor publice. Raportul dezvăluie o parte din barierele și provocări în realizarea achizițiilor cu clauze sociale și de mediu. Printre acestea, constrângeri legate de cultura organizațională, slaba cunoaștere a prevederilor legislative, slaba cunoaștere a conceptelor de achiziție socială și de mediu, impact social și valoare socială adăugată, slaba cultură a măsurării impactului social, insuficienta cunoaștere a pieței furnizorilor de servicii sociale, întreprinderi sociale.

Sectorul economiei sociale se poate dezvolta doar prin aplicarea unor măsuri de sprijin pentru funcționarea întreprinderilor sociale și prin promovarea acestora în rândul instituțiilor administrației publice, mediului de afaceri și populației generale.Comisia Europeană a propus în decembrie 2021 un Plan de acțiune pentru Economia Socială, care include astfel de măsuri, printre care și realizarea de achiziții cu clauze sociale și de mediu.

În România, aceste tipuri de achiziții sunt limitate, atât în instituțiile publice, cât și în companii.Pentru ca această reformă să fie realizată cu succes, este nevoie de o legislație clară, diseminată în rândul tuturor achizitorilor publici, administrațiilor centrale și locale. Raportul realizat de CLNR cuprinde și o serie de soluții și recomandări în acest sens, pe care vă invităm să le aflați în cadrul evenimentului.