Introducerea unui mecanism ca parte a unei strategii industriale mai largi a UE

0
460
În condițiile în care Comisia Europeană va propune în al doilea trimestru al anului 2021 un mecanism UE de ajustare a frontierelor de carbon, Parlamentul European a evaluat această propunere, raportul Comisei ENVI intitulat „Către un mecanism UE de ajustare a frontierelor de carbon (CBAM) compatibile cu Organizația Mondială a Comerțului (OMC)” fiind adoptat în sesiunea din martie.
Europarlamentarul Marian Jean Marinescu susţine într-o postare pe pagina sa de facebook că documentul solicită introducerea unui mecanism ca parte a unei strategii industriale mai largi a Uniunii, care ar trebui să acopere toate importurile, pornind de la sectorul energetic și ramurile industriale cu consum intensiv de energie. “Conținutul de emisii de gaze de seră  al importurilor în cauză ar urma să fie contabilizat pe baza unor criterii de referință transparente și fiabile specifice produselor, reprezentând conținutul mediu global de emisii al produselor individuale. CBAM ar trebui să pună capăt tuturor celorlalte măsuri ale Uniunii privind relocarea emisiilor de carbon, iar veniturile generate ar trebui utilizate ca noi resurse proprii pentru bugetul UE pentru susținerea tranziției corecte, decarbonizarea economiei europene și creșterea contribuției Uniunii la finanțarea internațională a schimbărilor climatice.Ca și în alte propuneri rezultate din Green Deal, sunt surprins că se pune și în acest caz “carul înaintea boilor”: respectiv, această măsură nu a fost precedată de un studiu de impact. În textul raportului pe care PE l-a adoptat în sesiunea din martie este indicat că introducerea CBAM ar trebui să fie urmată de o evaluare a impactului pentru a evita posibile distorsiuni pe piața internă. Salut însă faptul că textul subliniază că CBAM ar trebui să respecte principiul „poluatorul plătește”, să contribuie la realizarea obiectivelor UE în materie de schimbări climatice și să evalueze necesitatea unui potențial preț minim al carbonului. Cotele gratuite existente pentru combaterea relocării emisiilor de carbon ar urma să fie eliminate treptat, evaluîndu-se în același timp efectul acestui proces asupra exporturilor și asupra sectoarelor dependente de export”, susţine deputatul european.