Şedinţă de Consiliu Judeţean cu trei puncte pe ordinea de zi

0
313

Astăzi, Consiliul Judeţean Dolj a fost convocat  într-o şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi fiind trecute trei proiecte de hotărâre. Primul proiect, votat cu unanimitatea de voturi, priveşte darea în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului “Sistem de management integrat al deşeurile în judeţul Dolj”. Totodată s-a votat şi rectificarea bugetului propriu, pe anul 2020, la partea de venituri majorându-se cu suma de 1.912 mii lei, programul actualizat fiind în sumă de 626.073 mii lei, iar la partea de cheltuieli, majorându-se cu suma de 1.912 mii lei, programul actualizat fiind în sumă de 668.909 mii lei. Tot în şedinţa de astăzi s-a aprobat rectificarea bugetului propriu al judeţului Dolj pe anul 2020 defalcat pe capitole de cheltuieli, iar pt Asigurările şi asistenţa socială s-a aprobat suma de 131.748 mii lei. “Toate aceste rectificări s-au făcut în vederea gestionării corespunzătoare a crizei generate de Covid “, a precizat Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.