Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj – lucrări pentru prevenirea inundaţiilor

0
92

Au început intervențiile pe cursurile de apă în vederea prevenirii riscului de inundații, desfășurându-se acțiuni de defrișare atât manuală, cât și mecanizată. Totodată, personalul Apele Române Jiu intervine pentru îndepărtarea arborilor căzuți care obturează secțiunea de scurgere a apei. 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj – Formația Craiova execută lucrări de întreținere a râului Jiu, având personalul repartizat pe sectoare, acesta executând lucrări specific acestei perioade, în special curățirea terenului de iarbă și buruieni, defrișeri manual de arbuști, supravegherea lucrărilor hidrotehnice, cât și igienizarea de primăvară a celor trei cantoane de exploatare din cadrul formației. Formația Brabova efectuează defrișare pe pârâu Merețel, în localitatea Predești. Formația Desnățui desfășoară lucrări de Exploatare prin măsurători foraje, citire date foraje și lucrări de Intreținere a cursului de apă a pârâului Desnățui – prin defrișare manuală și eliminarea blocajelor din albie, cât și lucrări specifice la cele trei baraje din administrare: Baraj Fântânele, Baraj Cornu și Baraj Caraula. Formațiile Dunăre – Nedeia și Dunăre – Bistreț curăță manual digurile de apărare și defrișeză mecanic pe zona Bechet – Lișteava. Scopul acestor lucrări este de a asigura stabilitatea digurilor printr-un covor vegetal continuu care să-l protejeze, pentrua nu  a apărea eroziuni la ape mari. Vegetația crescută în exces pe dig poate afecta structura de anvergură a digului de pământ.

Lucrările sunt cuprinse în Programul de Gospodărirea Apelor 2021 și se realizează cu utilajele aflate în dotarea S.G.A Dolj.

De asemenea și personalul S.G.A Gorj continuă intervențiile pe cursurile de apă în vederea prevenirii riscului de inundații: pe râul Șușița la Ursați; pe pârâul Gilorțel, pentru îndepărtarea arborilor căzuți ce obturează secțiunea de scurgere a apei pe digul pârâului Calnic, în zona localității Calnic s-au desfășurat acțiuni de defrișare manuală. Acțiunea va continua și în perioada următoare. Lucrările de întreținere sunt lucrări care constau în refacerea periodică sau mentinerea unor părți ale lucrării în stare de funcționare. Lucrările de întreținere se efectuează fără scoaterea din funcțiune a construcției hidrotehnice.