500 de posturi în plus pentru serviciile de ambulanţă

0
43

ambulantaLa nivel naţional se doreşte o suplimentare cu 700 de posturi pentru unităţile finanţate integral de la bugetul de stat, dintre acestea 500 pentru serviciile de ambulanţă şi 200 pentru medicii rezidenţi.

În anul 2015, ca urmare a rectificării bugetare din luna septembrie au fost alocate fonduri suplimentare pentru cheltuieli de personal, în vederea finanţării de posturi suplimentare care să permită reducerea deficitului semnificativ de personal care există în sistemul de asistenţă medicală de urgenţă, atât pentru unităţile de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor, cât şi pentru serviciile de ambulanţă.

La nivelul serviciilor de ambulanţă măsura de suplimentare a numărului maxim de posturi alocat nu a putut fi pusă în practică deoarece serviciile de ambulanţă sunt unităţi finanţate integral de la bugetul de stat, iar pentru unităţile finanţate integral de la bugetul de stat aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii numărul maxim de posturi este aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 144/2010.

Deficit de personal

Pentru unele servicii de ambulanţă numărul de posturi alocat categoriilor de medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri raportat la numărul populaţiei este mai mic de 90% faţă de media naţională.

În vederea ajungerii la media naţională de 90% este necesară suplimentarea numărului maxim de posturi alocat pentru serviciile de ambulanţă cu un număr de 500 posturi. Creşterea numărului de posturi este determinată şi de necesitatea constituirii echipajelor în vederea respectării timpului de răspuns la solicitări atât la sediul central cât şi la substaţiile de ambulanţă.

Propunerile sunt cuprinse într-un proiect de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, postat pe site-ul instituţiei şi aflat în consultare publică până pe 23 decembrie.

Se suplimentează şi numărul de posturi pentru rezidenţi

Prin acelaşi proiect de hotărâre se propune şi suplimentarea numărului de posturi pentru rezidenţi cu 200, fapt ce ar urma să permită încadrarea medicilor care aleg posturi în specialităţi deficitare în unităţi finanţate integral de la bugetul de stat. La concursurile de rezidenţiat pe posturi în specialităţi paraclinice, epidemiologie, igienă, medicină de laborator, precum şi în specialitatea medicină de urgenţă sau medicină de familie, medicii rezidenţi optează pentru posturi în cadrul serviciilor de ambulanţă  sau direcţiilor de sănătate publică. Pentru direcţiile de sănătate publică posturile vacante şi o parte din posturile ocupate au fost reduse în urma aplicării OUG 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor.ambulanta 1

Întrucât numărul de posturi alocat acestor instituţii este insuficient pentru încadrarea medicilor rezidenţi este necesară suplimentarea numărului de posturi în vederea încadrării medicilor rezidenţi care vor promova concursul de rezidenţiat şi care doresc să ocupe posturi în unităţile finanţate integral de la bugetul de stat. Impactul financiar determinat de majorarea numărului maxim de posturi pentru medicii rezidenţi este de 501,6 mii lei lunar, fără cote şi de 615 mii lei lunar, inclusiv cote.

Schimbări preconizate şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică

În proiect se mai arată că este necesară suplimentarea cu 108 locuri la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti(SNSPMPDSB).

Numărul de posturi a fost diminuat ca urmare a aplicării OUG nr. 77/2013. Întrucât OUG nr. 77/2013 prin Legea de aprobare a fost declarată neconstituţională, se propune pentru SNSPMPDSB revenirea la numărul de posturi avut anterior, aprobat prin Hotărâre de Guvern nr. 1421/2009, respectiv, 108 posturi. Impactul bugetar asupra bugetului general consolidat este în sumă 189 mii lei lunar şi va fi acoperit integral din venituri proprii.

 Bugetul de venituri şi cheltuieli al SNSPMPDSB se aprobă de către Consiliul de Administraţie la propunerea directorului general, cu acordul Ministerului Sănătăţii. Urmare majorării numărului de posturi alocat acestei instituţii, efortul financiar se suportă integral din venituri proprii întrucât SNSPMPDSB este definită ca fiind o instituţie finanţată integral din venituri proprii.