Expoziţie de carte – Primul Război Mondial

0
108

biblioteca (1)Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” organizează expoziţia de carte intitulată “Primul război mondial”. Expoziţia va putea fi vizitată în Salonul expoziţional al bibliotecii începând de joi, 14 septembrie, până la finalul lunii în curs.

Perioada Primului Război Mondial, prin problemele complexe pe care le-a ridicat, prin momentele sale dramatice, prin eroismul de masă manifestat în toată amploarea lui, cât şi prin consecinţe, a rămas adânc întipărită în memoria colectivă. Istorici, scriitori, publicişti şi oameni politici, militari sau civili – mulţi dintre ei contemporani cu evenimentele desfăşurate atunci –  au consacrat necontenit acestui interval istoric o bogată şi diversă literatură, de la istorii oficiale la studii şi lucrări de sinteză, de la colecţii de documente până la articole de presă, de la memorii până la broşuri de popularizare.

Participarea României la primul război mondial a fost organic integrată în desfăşurările politico-militare generale ale războiului, contribuţia militară, politică şi economică fiind profund reflectate în istoriografia românească şi străină.

biblioteca (2)Dintre lucrările expuse amintim: “România în anii primului război mondial”, Bucureşti, Editura Militară, 1987 (2 volume), Răcilă, E., “Contribuţii privind lupta românilor pentru apărarea patriei în primul război mondial: 1916-1918: situaţia administrativă, politică şi socială a teritoriului românesc vremelnic ocupat”, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2017; Hitchins, K., “România: 1866-1947”, Bucureşti, Humanitas, 2013; Boia, L., “Primul război mondial: controverse, paradoxuri, reinterpretări”, Bucureşti, Humanitas, 2014; Avram, V., “Cerul în flăcări: 1914-1918: Aviaţia beligeranţilor în Primul Război Mondial”, Bucureşti, Editura Militară, 2014; Iorga, F.,  “Un cântec de lebădă: vlăstare boiereşti în Primul Război Mondial”, Bucureşti, Editura Corint, 2016; Maria, Regina României, “Jurnal de război”, Bucureşti, Humanitas, 2014 (3 volume), etc.

Cărţile pe care le deţine Biblioteca Aman pe marginea problematicii Primului Război Mondial, a Unirilor din anul 1918 şi a întregului context care premerge anul de graţie 1918 şi care se întinde până după Tratatele de la Paris reprezintă un tezaur extraordinar de valoros. Expoziţia de carte este cu atât mai utilă cu cât, pe parcursul lunii în curs, Biblioteca Aman va găzdui o serie de ateliere instructive cu privire la semnificaţia şi relevanţa Marelui Război, justificare şi promisiune pentru Marea Unire. Îi invităm pe toţi cei preocupaţi de memoria anului 1918, pe cei care vor să documenteze această clipă astrală şi pe toţi ceilalţi să viziteze expoziţia pe care am organizat-o”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”.

Birou Presă

Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”