Simpozion naţional, organizat online, la Lipovu, pentru obiceiurile şi tradiţiile rromilor

0
179

Mâine, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu şi Casa Corpului Didactic Dolj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, vor organiza, online, pe platforma educaţională “Google Meet,” Simpozionul național “Obiceiuri şi tradiţii specifice rromilor” , care este cuprins în Calendarul activităţilor științifice, metodice și culturale desfășurate la nivel județean/interjudețean/național/internațional în anul școlar 2020-2021. Este prima ediţie de acest fel, în Dolj.

Dincolo de etichetele care le sunt puse , uneori, rromii sunt un popor cu tradiții propriii, cu o istorie pe care puțini au încercat să o cunoască. Dacă ar fi amintite mai des, ar limpezi multe mistere, ar elimina multe prejudecăți și chiar ar da soluții pentru diversele probleme. “Acest simpozion urmăreşte implicarea cadrelor didactice în exprimarea valorilor morale și culturale cu privire la etnia rromă, prin diferite forme artistice ce se regăsesc în tradiţiile acestora, cunoaşterea semnificaţiei unor obiceiuri, a modului în care ele pot modela şi îmbogăţi sufletele noastre. În cadrul  acestui simpozin național, sunt implicate cadre didactice din județul Dolj și din țară, pentru a face cunoscute obiceiurile şi tradiţiile specifice rromilor, care să creioneze cu o profundă intensitate frumuseţea acestui popor”, a precizat prof. Ana – Maria Cristea – Radu (FOTO) – inspector pentru minorităţi, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

 

OBIECTIVELE  SIMPOZIONULUI ŞI SCOPUL ACESTUIA

 Simpozionul național „Obiceiuri și tradiții specifice rromilor” are ca scop  dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a tradițiilor și obiceiurilor specifice acestei etnii, formarea unor comportamente civice precumrespectul pentru valorile unui popor, acceptarea diversității. Obiectivele specifice al acestui demers sunt următoarele: Cunoaşterea, promovarea și valorificarea obiceiurilor şi a tradiţiilor rromilor; Promovarea tradițiilor și obiceiurilor rromilor prin valorificarea experiențeididactice și împărtășirea exemplelor de bună practică; Cunoaşterea obiceiurilor şi a tradiţiilor legate de Ziua Internațională a rromilor – 8 APRILIE. GRUPUL-ŢINTĂ: –  cadre didactice participante din județul Dolj, Olt, Bacău, București, Buzău, Gorj, Mehedinți, Iași, Argeș, Vâlcea, Constanța, etc. Durata desfăşurării activităţilor a fost  februarie  2021 – mai 2021, structurată pe mai multe secţiuni, de la redactarea lucrărilor până la prezentarea lor. Trebuie amintită şi Comisia de organizare a avenimentului din ziua de 15 aprilie: profesor Camen Dimitria, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu, profesor Baciu Gheorghe, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu; profesor Popescu Georgeta, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu; profesor Angheluţ Simona, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu; profesor Iovănescu Cristiana, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu; profesor Morăraşu Irina, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu; profesor Vîrcan Sorina, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu; profesor Grosu Livia, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu; profesor Stănoiu Mircea, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu; profesor Viașiu Sebastian Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu.