S-a stabilit planul pentru asigurarea manualelor şcolare, pentru anul de învăţământ 2021 – 2022, la clasele I – VIII

0
360

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a trimis, în teritoriu, planul pentru asigurarea manualelor şcolare, prin retipăriri, pentru clasele I-VIII,  în anul şcolar 2021-2022, etapa a II-a.
“Conform adresei CNEE nr. 308/03.02.2021, înregistrată la ISJ Dolj cu
nr.91/03.02.2021, vă solicităm să asiguraţi completarea datelor referitoare la
comenzile de manuale şcolare, pentru manualele de clasele I-VIII care vor fi
asigurate pentru anul şcolar 2021-2022. Retipăririle se vor efectua pentru
manualele şcolare noi, pentru care CNPEE a încheiat acorduri-cadru cu editurile
în perioada 2016-2020, iar procesul de selecţie şi de transmitere a comenzilor de
manuale şcolare pentru clasele I-VIII se referă la manualele şcolareola re precizate in
anexa ataşată. Procesul de selecţie şi de transmitere a comenzilor de manuale şcolare
se realizează prin respectarea prevederilor Procedurii de selecţie şi de comanda manualelor şcolare noi , nr. 1449/21.04.2016 şi prin utilizarea aplicatiei web
Selectarea Necesarului de Manuale Şcolare (SNMS), disponibilă la nivelul
unităţilor de învătamânt, al ISJ/ISMB, al MEN-CNPEE, la adresa
https://transfer.rocnee.eu/manuale digitale. Aplicaţia web SNMS va fi functională în perioada 09.02 – 17.02.2021, până la ora 16:00”, se arată în comunicatul ISJ Dolj.

Cerinţe de îndeplinit

În aceeaşi Notă Telefonică, ISJ Dolj vine şi cu alte precizări: “În derularea procesului de selecţie, vor fi respectate următoarele cerinţe: pentru achiziţia manualelor şcolare la clasa I, comenzile  se vor realiza în conformitate cu efectivele de elevi de la clasă; în vederea completării stocurilor de manuale pentru clasele II-VIII, numărul de
manuale selectate din fiecare titlu în parte nu poate depăşi procentajul de 20%
aplicat tirajului existent din respectivul titlu aflat în unitatea de învăţământ. Comanda generată în aplicatie va fi adusă în format letric (original,
asumată prin semnatură şi ştampilă) la lnspectoratul Şcolar Judeţean Dolj (la
Depozitul de manuale), până vineri – 19.02.2021, ora 14:00.