0
100

Concursul naţional EUROSCOLA: Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identităţii europene

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), lansează cea de-a X-a ediţie a concursului naţional pentru licee, EUROSCOLA 2017- 2018, ediţie care se va desfăşura sub titlul generic „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identităţii europene”. Termen-limită de trimitere a proiectelor: 10 octombrie 2017 (data înregistrării poştale). Dosarele pot fi depuse la Biroul de Informare al Parlamentului European în România până la 10 octombrie 2017, ora 17:00.

parlamentLa începutul anului 2017, reprezentanţii Parlamentului European şi ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu cu privire la decizia de proclamare a anului 2018 drept „Anul european al patrimoniului cultural”. Patrimoniul cultural include vestigii ale trecutului care îmbracă forme şi aspecte variate. Printre acestea se numără monumente, situri, tradiţii, cunoştinţe şi forme de expresie ale creativităţii umane transmise de la o generaţie la alta, precum şi colecţii păstrate şi gestionate în muzee, biblioteci şi arhive.

Scopul acestei iniţiative este de a aduce mai puternic în centrul atenţiei istoria şi valorile europene şi de a întări sentimentul existenţei unei identităţi europene. Principalele obiective ale iniţiativei sunt: promovarea diversităţii culturale, a dialogului intercultural şi a coeziunii sociale; sublinierea contribuţiei economice a patrimoniului în sectoarele creative şi culturale, precum şi la dezvoltarea locală şi regională; reliefarea rolului patrimoniului cultural în relaţiile externe ale Uniunii, inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al reconcilierii post-conflict şi al refacerii elementelor distruse ale patrimoniului cultural.

În acelaşi timp, iniţiativa atrage atenţia asupra posibilităţilor oferite de patrimoniul nostru cultural, precum şi asupra provocărilor cu care acesta se confruntă, putând fi enumerate aici impactul trecerii la era digitală, presiunile fizice şi de mediu asupra siturilor de patrimoniu şi traficul ilicit cu bunuri culturale.

 ***

Proiectul va avea următoarele obiective:

– o mai bună cunoaştere a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană;

– conştientizarea şi responsabilizarea elevilor cu privire la patrimoniul local/regional/naţional, la rolul acestuia în promovarea diversităţii culturale la nivel european şi la conservarea lui pentru generaţiile următoare;

– informarea publicului cu privire la importanţa respectării patrimoniului naţional şi a locului lui în patrimoniul cultural european;

– dezvoltarea abilităţilor creative ale elevilor;

– realizarea unei campanii de informare şi conştientizare desfăşurată în localitatea de reşedinţă despre obiectul de patrimoniu ales.