Statistica şomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj în luna februarie 2022

0
313

La sfârșitul lunii februarie 2022, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de5.84 %corespunzătoare unui număr total de 15.599  şomeri, din care 6.563 femei.

Din totalul de 15.599 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 1.659 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 13.935 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 13.628 șomeri provin din mediul rural și 1.971 sunt din mediul urban.

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii ianuarie 2022
Total 15.599
< 25 ani 1.584
între 25-29 1.011
între 30-39 2.442
între 40-49 4.191
între 50-55 3.256
peste 55 ani 3.114

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul                        şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (38,20 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (30.84 %), iar 18,91 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu studii superioare au o pondere de 1,85 %.