S-a stabilit programa, se aşteaptă rezultatele

0
221

A fost , câteva luni, în dezbatere publică, planul-cadru al învăţământului gimnazial, s-au discutat problemele, s-a făcut o schiţă şi, până la urmă, s-a ajuns la finalitate. Programele viitoare sunt gata, aşteaptă intrarea în vigoare, se caută profesori pentru a pune la punct manualele, dar , deocamdată, nu se ştie mare lucru, speranţa fiind ultima care moare.

Trei luni de zile, a fost în dezbatere proiectul cadru pentru învăţământul gimnazial. Au fost şi, probabil, vor mai fi diverse opinii, atât pro cât şi contra, dar, cel puţin în acest moment, totul pare bătut în cuie. Sunt mai multe modificări, pe care, în cea mai mare parte, le facem cunoscute. Astfel, la cls.a V-a, va fi redusă cu o oră alocarea pentru Limba şi literatura română (în prezent destinată remedierii întârzierilor în achiziţiile din ciclul primar), dar, ca noutate, va fi inclusă o nouă disciplină informatica. În educaţia tehnologică va fi pus accentul pe latura aplicativă, iar în educaţia socială va fi introdus studiul gândirii critice în contexrul drepturilor şi respinsabilităţilor, în timp ce Istoria va avea două ore sătăm’nal, iar unitatea de învăţământ va trebui să stabilească minimum o disciplină care va fi predată integrat. Pentru anul de învăţământ următor se păstrează programa antereioară, în plus, la Educaţie socială fiind introdusă „Educaţia interculturală”. În cls. a VII-a, este introdusă „Educaţia pentru cetăţenie democratică (inclusiv elemente de educaţie juridică)”, iar „Elemente de limbă latină şi de cultură romanică” se constituie într-o nouă disciplină didactică. În ultimul an gimnazial, va fi introdusă „Educaţia finaciar economică şi antreprenoriatul”, fiind asigurată o oră pe săptămână pentru Muzică şi Arte plastice.

Lavinia Elena Craioveanu

„Sper ca noile programe să fie adaptate nevoilor şi capacităţilor elevilor”

Aşa cum aminteam, au fost foarte multe discuţii, care, probabil vor continua, dar rămânem cu speranţa că totul va fi bine. „Noile planuri-cadru sunt rezultatul unor dezbateri complexe, care s-au derulat timp de trei luni. Foarte importante vor fi conţinuturile pe care copiii le vor studia în timpul orelor de curs. Sper ca noile programe să fie adaptate nevoilor şi capacităţilor elevilor şi să conducă la obţinerea unui profil al absolventului de gimnaziu, unul bine pregătit atât pentru ciclul următor de studiu, cât şi pentru a putea fi integrat din punct de vedere social şi a relaţionării cu ceilalţi din jurul său. Am credinţa că la apelul ministerului pentru constituirea grupurilor de lucru  în vederea elaborării noilor programe să răspundă cât mai mulţi dascăli, pentru că numai prin implicare putem obţine un învăţământ de calitate pentru copii sănătoşi şi pregătiţi pentru viaţă”, a precizat prof. Lavinia Elena Craioveanu, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.