O nouă sesiune a rezidenţiatului va fi organizată pe 22 mai

0
220

O nouă sesiune a rezidenţiatului va avea loc la data de 22 mai a.c. Concursul se va organiza doar în domeniul medicină pentru posturile şi pe locurile rămase neocupate în sesiunea 15 noiembrie 2015, iar centrul unic de exeminare va fi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.

Concursul se va desfăşura sub forma unui test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări. Ocuparea locurilor şi a posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor şi posturilor publicate, alcătuindu-se o singură clasificare.

Medicii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat. Medicii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv.

Rezidenţii au obligaţia să efectueze pregătirea şi să susţină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

21 de locuri pentru Craiova

Pentru Centrul universitar Craiova sunt disponibile 21 de locuri:  3-chirurgie generală, 4-epidemiologie, 1-farmacologie clinică, 2-igienă, 6-medicină de urgenţă, 2-ortopedie şi traumatologie, 3-sănătate publică şi management.

La concurs se pot prezenta candidaţii posesori ai unei diplome de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta; rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare; specialiştii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obţinerea celei de a doua specialităţi; candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 95/2006, Republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.

Toţi candidaţii trebuie să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează.

Pentru candidaţii medici specialişti, formarea în a doua specialitate se poate obţine numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obţinută prin concurs de rezidenţiat, este aceeaşi cu cea prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidenţiat.

Perioada de înscriere 11-23 aprilie

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică, în perioada 11 aprilie-23 aprilie a.c, inclusiv, până la ora 15.00. Ministerul Sănătăţii va centraliza listele cu candidaţii şi până la data de 29 aprilie a.c. va comunica Universităţii de Medicină şi Farmacie numărul de candidaţi, urmând ca până la data de 4 mai să transmită în format electronic listele nominale ale candidaţilor.

Listele cu candidaţii admişi în concurs, se vor afişa pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 9 mai a.c. Repartizarea candidaţilor pe săli se face de către Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş.

La data de 18 mai, candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs vizitând pagina de internet a Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş sau site-ul rezidentiat.ms.ro

Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afişează lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă. Candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar în ziua concursului sunt declaraţi absenţi în sălile de concurs, nu vor beneficia de returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei achitate pentru concurs doar candidaţii ai căror dosare de înscriere sunt respinse.

Concursul se desfăşoară în ziua de duminică, 22 mai a.c. Începând cu ora 8.30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10.00) nu mai au acces în sala de concurs.