Prevenirea tragediilor – componentă importantă a activității Serviciilor voluntare pentru situații de urgență

0
233

În anul 2004 au luat fiinţă Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, care au subunități doar la nivelul centrelor urbane, iar pentru intervenţia în alte localităţi mai mici, aflate la distanţe mari, este necesar un timp uneori îndelungat. Astfel pentru depăşirea acestui impediment, în baza Ordinului MAI nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, au fost înfiinţate, la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă. De menţionat este faptul că aceste servicii au fost înfiinţate nu numai pentru a asigura prima intervenţie în cazul producerii unor tragedii, ci şi pentru a preveni apariţia acestora. Compartimentul pentru prevenire din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă are ca principale atribuţii prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin acţiuni de îndrumare şi control în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea, care presupun controlul, asistenţa tehnică de specialitate, verificarea şi informarea preventivă a populaţiei.

 Concret, prin controalele desfăşurate la gospodăriile populaţiei, la operatorii economici şi instituţiile publice din subordinea consiliilor locale, precum şi cu ajutorul acţiunilor de informare preventivă, se încearcă reducerea numărului incendiilor ori altor situaţii de urgenţă ce pot apărea din cauza depozitării necorespunzătoare a furajelor, necurăţirii ori neprotejării faţă de materialele combustibile a coşurilor de fum; folosirea sobelor sau altor surse de încălzire improvizate ori care prezintă defecte în exploatare; improvizaţiilor aduse la instalaţia electrică, ori suprasolicitarea acestor instalaţii; nerespectării măsurilor de prevenire a incendiilor pe timpul sărbătorilor de iarnă; nerespectării măsurilor de prevenire a incendiilor la câmp, etc. Astfel, activitatea voluntarilor din fiecare localitate este foarte importantă atât pentru comunitate, cât și pentru instituțiile care trebuie să intervină în cazul producerii unor tragedii, reprezentanții ISU insistând și acordând sprijin pentru înființarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență în fiecare localitate.