Atelier de lucru, la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova

0
553

Facultatea de Drept a Universității din Craiova, în parteneriat cu Universitatea din București, Universitatea “Babeş – Bolyai” din Cluj – Napoca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, beneficiar fiind Asociaţia Română pentru Transparenţă, implementează proiectul “Servicii de consiliere pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”. În cadrul acestui proiect, s-a derulat Atelierul de lucru interprofesional privind dezvoltarea modelelor de rezolvare alternativă a litigiilor administrative, tema fiind “Cele mai frecvente posibile abuzuri şi/sau nereguli din administraţia publică şi sistemul de justiţie , ale căror victime sunt cetăţenii, şi care se pot rezolva prin asistenţă şi acţiuni administrative (înainte de a se apela la justiţie )”. La manifestare, au participat persoane care desfăşoară sau sunt autorizate pentru o activitate juridică, specialişti în domeniul Dreptului. În cadrul proiectului, la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova a fost înfiinţat un Cenntru de documentare pentru jurişti şi asistenţă pentru cetăţeni, în special cei din grupuri vulnerabile, care sunt potenţiale victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar. “Suntem onoraţi să organizăm şi să susţinem acest Atelier de lucru, la care s-au reunit jurişti din cadrul instituţiilor administraţiei publice, care interacţionează cu cetăţenii, precum şi reprezentanţi ai justiţiei, magistraţi şi profesionişti ai Dreptului. Expertul Facultăţii de Drept a coordonat această acţiune, care s-a transpus în realizarea unui Ghid privind drepturile cetăţenilor în raport cu administraţia publică şi sistemul judiciar, precum şi elaborarea a trei modele de proceduri de asistenţă şi soluţionare administrativă a plângerilor cetîţenilor, cu privire la abuzuri şi nereguli”, a precizat lect.univ.dr.  Robert Bischin, coordonator proiect din partea Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova.