Universitatea din Craiova pregăteşte noi profesori de engleză

0
90

Universitatea din Craiova , prin Facultatea de Litere – Departamentul de Studii Anglo – Americane şi Germane organizează Programul de coversieprofesională în „Limba şi literatura engleză”, cu durata de patru semestre (120 de credite). Pe data de 15septembrie 2017 se va încheia înscrierea candidaţilor.

universitateProiectul este aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6139/2012 şi se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar , care „au diplomă de licenţă , şi va fi finalizat prin examen de absolvire, în urma căruia se va obţine „Diploma de conversie profesională în Limba şi literatura engleză”. Actul obţinut atestă obţinerea unei noi specializări şi conferă titularului dreptul de a ocupa posturi  de  profesor de limba şi literatura engleză. Înscrierea candidaţilor va avea loc în perioada 11 – 15 septembrie, taxa de şcolarizare fiind de 1.400 de lei/semestru, fiind necesare mai multe documente, de la dosar – mapă, până la Diplomă de Bacalaureat, Diplomă de licenţă sau adeverinţă în acest sens (numai pentru absolvenţii din 2017), acte de identitate, chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere la examenul de admitere, adeverinţa medicală generală, actul de salariat care dovedeşte statutul de cadru didactic, până la procura notarială pentru împuternicire (în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere) ”, a precizat conf.univ.dr. Anamaria Magdalena Preda, decan al mFacultăţii de Litere a Universităţii din Craiova. La rândul său, Lect.univ.dr.  Sorin Cazacu, Director de Departament a  menţionat: „Absolvenţii vor obţine o nouă specializare şi dreptul de a ocupa posturi de profesor în domeniul programului de conversie ales. În cadrul Facultăţii de Litere funcţionează deja alte două programe de conversie: „Limba şi literatura română”, respectiv „Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar”. Aşteptăm cât mai mulţi candidaţi, fiind în beneficiul întregului învăţământ românesc”.