Selecţie a cadrelor didactice, din învăţământul primar, pentru formare profesională europeană

0
162
 Ministerul Educaţiei Naţionale are în derulare , în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi cu mai multe Case ale Corpului Didactic din ţară, un proiect de selecţie a cadrelor didactice din învăţământul primar, pentru formare profesională. Judeţul Dolj este parte în acest program.
Proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi – CRED”, cofinanţat prin fonduri europene, este destinat selecţiei cadrelor didactice din învăţământul primar. Sunt prioritare reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare. Pe Regiunea Sud – Vest Oltenia, acreditaă pe proiect, este Casa Corpului Didactic Olt, cursurile fiind de 120 de ore, blended – learning, cu alocare de 30 de credite profesionale transferabile. În zona Oltenia, vor beneficia, de aceste cursuri , cadre didactice din judeţele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea. Activitatea se va desfăşura începând cu 1 septembrie, în locaţiile acreditate. În acest sens, grupul ţintă se va selecta în conformitate cu prevederile Metodologiei de selecţie a grupului ţintă, cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial. „Prima etapă a selecţiei se va derula la nivelul unităţilor de învăţământ din fiecare judeţ, prin propunerea cadrelor didactice participante la curs, de către consiliul profesoral , şi validarea acestora în consiliul de administraţie, în concordanţă cu criteriile de selecţie stabilite”, a precizat prof.  Ştefan Vasile, director al Casei Corpului Didactic Dolj.
Peste 400 de locuri, alocate în Dolj
Conform proiectului CRED, grupul ţintă este reprezentat de 55.000 de cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial din toată ţara, fiecare judeţ având alocat un număr de locuri, pentru activitatea de formare a cadrelor didactice din învăţământul primar. Conform organigramei, la Dolj situaţia stă în felul următor: 488 de cadre didactice titulare în învăţământul primar din mediul rural (situaţie existentă , raportată la nivelul ISJ Dolj, în martie 2019) , cu un număr de locuri alocate de 215; la urban, aceeaşi perioadă de referinţă, 501 de titulari, locurile alocate fiind de 221. Conform datelor programului, pentru atingerea indicatorilor de proiect, prin care se prevede participarea a 6.000 de directori la programul de formare profesională continuă, toţi directorii şi directorii adjuncţi , care îşi desfăşoară activitatea pe nivelul de învăţământ primar, vor participa implicit la curs.