Şantierele sunt atent verificate de inspectorii de muncă

0
75

În perioada 9-13 mai 2017, se va desfăşura campania naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.

itmConform normativelor legale în vigoare, stabilite, s-a impus intensificarea acţiunilor de control în vederea diminuării fenomenului de „muncă la negru”, cu subsidiara „muncă la gri”.  Prestarea muncii nedeclarate constituie un fenomen extrem de nociv, prin producerea consecinţelor sociale şi economice care pot apărea; persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială; angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta; fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite, prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale. Este bine de menţionat că munca nedeclarată se manifestă prin mai multe aspecte: înţelegerea dintre angajator şi angajat, în urma căreia salariatul prestează munca în lipsa unui contract individual de muncă; sustragerea angajatorului de la obligaţia de a înregistra contractele individuale de muncă încheiate cu angajaţii în registrul general de evidenţă a salariaţilor; folosirea în mod ilegal a forţei de muncă zilieră sau sezonieră.

Obiectivele campaniei sunt multiple: identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale, de a le înregistra în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia societatea are sediul social; creşterea gradului de conştientizare a conducătorilor şi salariaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative ce derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor a prevederilor legale; identificarea celor care utilizează munca tinerilor şi a copiilor.

Strict monitorizată este şi Securitatea şi Sănătatea în Muncă

Am vorbit despre „Relaţii de Muncă”, dar şi aspectul care ţine de „Securitate şi Sănătate în Muncă” este la fel de important. „Campanie naţională privind verificarea modului în care angajatorii previn căderile de la înălţime în şantierele temporare şi mobile” este titulatura sub care se ţine campania. S-a mers pe comparaţia cu anul trecut, s-au făcut ajustările de rigoare, în aşa fel încât să fie diminuat numărul accidentelor de muncă.

De la cele constatate în 2016, s-a plecat şi la stabilirea obiectivelor campaniei: diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative, care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din construcţii (generale); montarea şi utilizarea schelelor, desfăşurarea activităţilor la înălţime, cu echipamente de lucru adecvate (specifice). Mijloacele de atingere a scopului sunt şi ele multe: promovarea acţiunilor de prevenire şi control în mass-media locale; vizite pe şantiere etc. Sunt vizate, cu prioritate, societăţile care desfăşoară activitate în construcţii şi care au şantiere mobile sau temporare.

«Vom desfăşura mai multe acţiuni, în primul rând de prevenţie, şi ne interesează calitatea, nu cantitatea măsurilor aplicate pentru diminuarea riscurilor, iar în ceea ce priveşte „munca la gri”, sau „munca la negru” toleranţa va fi „zero”. Toată lumea trebuie să intre în legalitate», a precizat Cătălin Mohora, inspector-şef al Inspectoratului Teritorial De Muncă Dolj.