România şi Serbia vor colabora pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea dezastrelor

0
51

acordNegocierile dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării dezastrelor s-au finalizat, urmând să fie încheiat un Acord între cele două ţări, document ce va consolida colaborarea în domeniu pe baze juridice. Guvernul a adoptat astăzi un Memorandum în acest sens.

În baza Acordului, România şi Serbia îşi vor putea acorda reciproc asistenţă, la cerere, în cazul iminenţei sau producerii unui dezastru ale cărui consecinţe nu ar putea fi înlăturate în totalitate prin eforturile şi mijloacele statului al cărui teritoriu este ameninţat sau afectat.

Acordul va reglementa principiile şi modalităţile tehnice de desfăşurare ale acţiunilor de prognozare, prevenire, evaluare, limitare şi înlăturare a afectelor dezastrelor, într-o manieră armonizată cu cerinţele şi recomandările privind cooperarea internaţională în materie.

De asemenea, documentul va conţine prevederi legate de Comisia Mixtă, modalităţile de acordare a asistenţei, coordonarea şi conducerea operaţiunilor de acordare a asistenţei, evacuarea temporară a populaţiei aflate în pericol sau afectate de dezastre, trecerea frontierei de stat, trecerea ajutoarelor peste frontieră, utilizarea navelor şi aeronavelor, despăgubiri, cooperarea cu organizaţiile internaţionale.

Autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Acordului sunt: din partea Guvernului României – Ministerul Afacerilor Interne, Romania – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prin IGSU – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania, iar din partea Guvernului Republicii Serbia, Ministerul de Interne – Sectorul pentru Managementul Urgenţelor.

Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania împreună cu partenerii din Republica Serbia vor stabili locul şi data semnării acordului.

Activitatea de cooperare între România şi Republica Serbia în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării dezastrelor s-a realizat, până în prezent, în baza unor acorduri de cooperare încheiate între consiliile locale ale principalelor oraşe din zona de frontieră, precum şi în cadrul Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT).