New Strategy Center analizează, cu sprijinul a sute de specialişti, realităţile spaţiului de securitate de la Marea Neagră

0
250

nscÎn ultimii doi ani, New Strategy Center, un ONG redutabil la capitolul expertiză în domenii de importanţă strategică din spaţiul României, dar şi din exteriorul graniţelor noastre, a reuşit să devină, cu un efort destul de mare, graţie unor oameni bine pregătiţi profesional, o voce bine conturată, cu destul de multă greutate în procesul decizional politic intern. Mai mult ca sigur, organizaţia a putut ajunge la acest nivel de integrare şi conceptualizare riguroasă a muncii tuturor specialiştilor săi prin faptul că a ştiut, de la bun început, cu cine să plece la drum. Despre dezbaterile publice, interne şi internaţionale, pe care New Strategy Center le-a iniţiat şi derulat, noi am relatat de fiecare dată, tot noi fiind într-un fel mulţumiţi că România nu a intrat într-o stare de letargie pe palierele dialogului public-privat, mai cu seamă că politicul are tendinţe, uneori, de a nu ţine suficient cont de provocările majore ce stau în calea unui stat ieşit, ca şi scară de timp istoric, relativ recent de sub o formă de organizare statală desuetă.

 

Cei care au urmărit cu atenţie truda lui Ionel Niţu, preşedintele Consiliului de Administraţie al New Strategy Center, dar şi a întregii sale echipe de experţi au putut remarca că, una dintre valorile cele mai nobile, patriotismul, nu este deloc neglijată, ba chiar, punându-se degetul pe rană, sunt devoalate tarele societăţii româneşti din prezent. Deloc lipsită de optimism, pentru că altfel nu şi-ar doza eforturile atât de bine, echipa New Strategy Center a reuşit în ultimele luni să probeze credibilitate în faţa partenerilor de profil din spaţiul european. Destul de riguroşi şi aceştia. Mai mult ca sigur, New Strategy Center ştie prea bine că duce o muncă, uneori sisifică, cu inerţia şi mentalităţile specifice unei societăţi, încă, depăşită de marea viteză a transformărilor contemporane din toate domeniile de activitate. Ultimele reaşezări pe marea tablă de şah a politicii mondiale şi, aici ne referim la alegerile prezidenţiale din SUA, ulterior din Franţa, şi cele ce vor urma din Germania, au făcut ca grupul de experţi ai New Strategy Center să atace frontal un subiect, pe cât de delicat, pe atât de grav, pentru viitorul României: politica marilor puteri la Marea Neagră! Evenimentul ce se desfăşoară, în prezent, timp de două zile, la Constanţa, intitulat sugestiv „Black Sea and Balkans Security Forum 2017” este definitoriu pentru a completa tabloul acţiunilor concrete întreprinse de New Strategy Center. Lumea este într-o permanentă schimbare, iar ţara noastră trebuie să fie acolo unde îi este mai bine. Din toate punctele de vedere. Economic, politic, militar. Sunt argumente care stau pe masa dezbaterilor şi, deşi se aplică şi formatul Chatham House Rule, pentru cei neavizaţi este, totuşi, o şansă de a înţelege că România se luptă să conteze în ecuaţia de securitate euro-atlantică.

 

Încheiem aceste rânduri cu două citate, pe care, de altfel, domnul Ionel Niţu le-a folosit în lucrarea tezei domniei sale de doctorat: „Nu supravieţuiesc speciile cele mai puternice, nici cele mai inteligente, ci cele mai uşor adaptabile” Charles Darwin şi „Be the change you want to see in the world!” Mahatma Gandhi”. Felicitări New Strategy Center şi la mai multe astfel de activităţi, realmente impozante pentru viitorul României.