Numai în luna ianuarie / Contribuabilii doljeni trebuie să depună online 13 declaraţii fiscale

0
160

13 declaraţii fiscale pe care le depun contribuabilii la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie transmise în mod obligatoriu prin intermediul internetului, începând cu luna ianuarie 2018. Măsura a fost  anunţată încă din 2016 de conducerea de la acel moment a Fiscului, dar de concretizat s-a concretizat abia în august 2017, prin Ordinul ANAF nr. 2.326/2017.

În toamna anului 2016, şeful Fiscului de la acea vreme, Dragoş Doroş, declara în presa centrală că ANAF nu va mai accepta, de la 1 ianuarie 2017, depunerea în format hârtie, la registratură, a declaraţiilor ce pot fi depuse online, pe site-ul instituţiei. Concret, preşedintele ANAF făcea referire, printre altele, la formularele 100, 101, 300 sau 394, însă, în practică, în lipsa unui act normativ în acest sens, contribuabilii nu au putut fi obligaţi să depună exclusiv online declaraţiile amintite. În august 2017 însă, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2.326/2017 prin care Declaraţiile fiscale cu privire la obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, în format electronic

„Declaraţie rectificativă”

Declaraţiile fiscale care se vor transmite obligatoriu electronic sunt: 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”; 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”; 120 “Decont privind accizele”; 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”; 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”; 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”; 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”; 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”; 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”; 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit.a) -e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”; 390 VIES “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”; 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”; 710 “Declaraţie rectificativă”.

Formularul unic 700, folosit de la 1 ianuarie 2018

Începând cu 1 ianuarie 2018, pentru înregistrarea contribuabililor la autoritatea fiscală se va utiliza un formular unic – Formularul 700 – „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, reglementat prin OPANAF nr. 2372/2017. Acelaşi formular se va utiliza şi pentru declararea modificărilor fiscale intervenite ulterior. Formularul se poate depune doar prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (nu se mai depune la registratura autorităţii fiscale).

Formularul înlocuieşte începând cu anul următor următoarele declaraţii de înregistrare fiscală: formular 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane juridice”; formular 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală pentru nerezidenţii ce deţin sedii permanente în România”; formular 015 „Declaraţie de înregistrare fiscală pentru nerezidenţii ce au obligaţii fiscale în România, dar nu deţin un sediu permanent în România”; formular 016 „Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane juridice străine la care conducerea acestora se face din România; formular 020 „Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice române/străine ce deţin un cod numeric personal; formular 030 „Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice ce nu deţin un cod numeric personal”; formular 040 „Declaraţie de înregistrare fiscală depus de entităţile publice”; formular 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală depus de persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente sau profesii libere”.

Procedura de depunere după data de 1 ianuarie 2018 ţine cont de calitatea contribuabilului ce poate să fie unul nou înfiinţat sau unul ce exista deja la această dată. În cazul în care contribuabilul este nou înfiinţat, atunci  Formularul 700 se va utiliza pentru declararea vectorului fiscal. În cazul în care contribuabilul există la începutul anului 2018, atunci declaraţia se depune cu ocazia modificărilor survenite în vectorul fiscal al contribuabilului. În această ipoteză de lucru se vor utiliza datele declarate anterior prin celelalte declaraţii de înregistrare fiscală/menţiuni depuse anterior de contribuabil ce nu mai au aplicabilitate.

Declaraţia 112 se mai depunea în format hârtie în mai multe zone din ţară

ANAF precizează că Declaraţiile menţionate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă disponibile gratuit pe site-ul instituţiei. Potrivit referatului de aprobare ce a însoţit Ordinul ANAF nr. 2.326/2017 în forma sa de proiect, obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale enumerate cu ajutorul internetului se adaugă celei deja existente de câţiva ani în legislaţie, referitoare la formularul 112 – “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”. În practică însă, şi declaraţia 112 se mai depunea în format hârtie în mai multe zone din ţară. Transmiterea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice conferă avantaje, precum economisirea timpului, cheltuielile cu deplasarea şi consumabilele necesare tipăririi, contribuind astfel la protecţia mediului înconjurător.

De altfel, cadrul legal pentru introducerea obligaţiei depunerii declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă a fost creat prin intermediul prevederilor din Codul fiscal, însă era nevoie şi de publicarea unui ordin al preşedintelui ANAF prin care să fie reglementate concret declaraţiile ce vor fi transmise prin intermediul internetului.