Cereri de finanţare agricolă peste aşteptări

0
148

Pentru Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” nu se mai primesc cereri de finanţare. Motivul este cât se poate de simplu: s-a ajuns la nivelul maxim al sumei pentru care se pot primi cereri de finanţare în această sesiune, după cum comunică Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. În Dolj, structura teritorială a înregistrat, în acest sens, până în prezent, 50 de cereri de finanţare.

Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei Submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă şi reducerii sărăciei în spaţiul rural. Astfel obiectivele Submăsurii 6.2. sunt: crearea de noi activităţi non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi, în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural; diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural; încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor tradiţionale.

Beneficiari pot fi fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spaţiul rural, care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole pentru prima dată; microîntreprinderi şi întreprinderile mici din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului, micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii Cererii de Finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii proiectului. De precizat că persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Plafonul a fost atins

Astfel, până la atingerea plafonului stabilit de 120% din alocarea disponibilă pentru Submăsura 6.2 (44,16 milioane de euro) mai sunt aproximativ 37.000 de euro, valoare insuficientă pentru a finanţa un proiect prin SM 6.2, unde valoarea sprijinului nerambursabil este de 50.000/proiect sau de 70.000/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism, potrivit unui comunicat AFIR.

Odată atins procentul de 120% din nivelul alocării aferente sesiunii anuale a componentei/submăsurii respective, depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii anuale aferente unei componente din cadrul unei submăsuri se opreşte înainte de termenul limită, aşa cum prevede metodologia specifică procedurilor de lucru privind selecţia şi verificarea contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2020, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

În Dolj, 50 de cereri de finanţare

Pe această Submăsură, până la data de 05.10.2015 la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Dolj au fost depuse 50 de cereri. Sprijinul nerambursabil a fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel: 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare şi 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri, fără a depăşi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.