600 de cereri de îngrijiri la domiciliu depuse în prima parte a anului

0
176

La Casa de Asigurări de Sănătate Dolj au fost înregistrate în primul semestru al acestui an 597 de cereri, din care au fost aprobate şi emise 575, iar 22 au fost respinse. Datele au fost prezentate de CAS într-un raport privind situaţia serviciilor medicale contractate pe domenii de asistenţă medicală în semestrul I 2015 şi proiecţia necesarului pe fonduri până la finele anului.

În ceea ce priveşte procedura standard, Casa de Asigurări de Sănătate analizează cererea şi recomandarea făcută de medicul de specialitate, într-un interval de două zile lucrătoare de la data depunerii, iar cererea este aprobată în limita sumei prevăzute pentru această destinaţie. La analiza cererilor şi recomandărilor primite, Casa de Asigurări de Sănătate a luat în considerare  numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu de care a beneficiat asiguratul în ultimele 11 luni, conform legislaţiei în vigoare.

  Scopul îngrijirilor la domiciliu este să ofere îngrijiri de cea mai bună calitate pacienţilor cu boli cronice, ameninţătoare de viaţă, incurabile. Acest segment de servicii destinate bolnavilor pe lângă faptul că degrevează spitalele de o serie de cheltuieli de cazare şi masă prezintă şi un grad mare de preferinţă în rândul bolnavilor.

Liste de aşteptare pentru dispozitivele medicale

În ceea ce priveşte dispozitivele medicale, din cele 71 contracte de furnizare încheiate de CAS Dolj în anul 2015, numai 40 au furnizat dispozitive medicale asiguraţilor, iar din acestea 14 au puncte de lucru în Craiova, ceea ce a permis accesul asiguraţilor pentru toate tipurile de dispozitive medicale acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

  Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice se acordă pentru o perioadă determinată sau nedeterminată în baza prescripţiei medicale eliberate de medicul de specialitate. În primul semestru al anului 2015 au fost emise un număr de 4.177 decizii pentru dispozitive medicale, dintre care: 1.350 au fost decizii – dispozitive pentru protezare stomii, 1.152 decizii – echipamente pentru oxigenoterapie, 467 – decizii orteze pentru membrul inferior, 483 – proteze auditive. Celelalte decizii s-au eliberat pentru dispozitive de statică şi mers. Din cauza creşterii adresabilităţii pentru aprobarea obţinerii de dispozitive medicale şi a imposibilităţii acordării acestora la momentul solicitării, CAS a instituit criterii de prioritizare precum şi liste de aşteptare. Criteriile de prioritizare precum şi existenţa listei de aşteptare sunt aduse la cunoştinţă asiguraţilor la momentul depunerii cereri de aprobare a unui dispozitiv medical şi, de asemenea, prin postarea pe site-ul CAS Dolj.

Pentru dispozitivele medicale recomandate în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, afecţiunilor neoplazice sau celor pentru copiii 0-18 ani nu există liste de aşteptare. Pentru celelalte dispozitive medicale există listă de aşteptare de aproximativ nouă luni.

36 de contracte cu spitale

În primul semestru al acestui an, la nivelul CAS Dolj s-au derulat 36 de contracte de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească. Din acestea 24 de unităţi sanitare sunt private şi furnizează  servicii în regim de spitalizare continuă – obstetrică ginecologie, neonatologie, recuperare medicină fizică şi balneologie, recuperare medicală neurologie – şi în regim de spitalizare de zi – endocrinologie, obstetrică ginecologie, medicină internă, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, oncologie medicală, cardiologie, neurologie, ORL, gastroenterologie, pediatrie, dermatologie, chirurgie orală şi maxilo facială, reumatologie, recuperare medicină fizică şi balneologie.

În municipiul Craiova funcţionează unităţi sanitare cu paturi care au în structura lor secţii clinice din toată gama de specialităţi. De asemenea, în județ îşi desfăşoară activitatea spitale cu mono specialitate: pneumoftiziologie, psihiatrie cronici, boli infecţioase care deservesc şi celelalte judeţe din regiune.