Unităţi şcolare restanţiere la prezentarea raportului educaţional

0
235

ISJ DoljConform legislaţiei în vigoare, privind calitatea educaţiei, cuprinsă în mai multe acte normative, unităţile  de învăţământ preuniversitar sunt obligate să realizeze un Raport Anual de Evaluare Internă (RAEI), în ceea ce priveşte calitatea educaţiei furnizate. Până la 27 iulie, când trebuia generat primul pas în aplicaţia electronică a documentelor, s-au observat 47 de unităţi şcolare restanţiere, 19 dintre acestea fiind din Craiova. Acestea mai au la dispoziţie până la 30 septembrie iniţializarea RAEI aferent anului de învăţământ 2016 – 2017, finalizarea având loc între 1-14 octombrie.