S-a stabilit programul pentru a doua etapă de admitere în învăţământul liceal

0
289

Admiterea în învăţământul liceal, cursuri de zi, şi-a încheiat prima etapă, dar urmează cea de doua fază, care va de debuta pe 4 septembrie. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj  a prezentat programul pentru finalizarea acestei activităţi, astfel încât în noul an şcolar să fie cuprinşi toţi elevii.

examenPractic, cea de-a doua etapă a început pe 24 iulie, când a fost afişată lista poziţiilor disponibile, a locurilor de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă (pentru cea din urmă nu este cazul în judeţul nostru). Pe 4 septembrie are loc înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probele de aptitudini. Comisia Judeţeană de Admitere pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi atât lista cu locurile libere în etapa a II-a la învăţământul vocaţional, în vederea susţinerii probelor de aptitudini, cât şi cele destinate învăţământului bilingv, precum şi unităţile unde vor avea loc examinările.

Astfel, la Liceul de Arte „Marin Sorescu” sunt cinci poziţii la muzică instrumentală şi trei la arte vizuale – pentru tehnica artistică. La Liceul Teologic Adventist sun rămase zece locuri, iar la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” sunt opt posturi vacante.  Pentru specializare de instructor sportiv (fotbal – handbal – baschet), Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate Craiova îi aşteaptă pe tineri pentru ocuparea celor 14 locuri rămase. La „bilingv”, trei instituţii de învăţământ au rămas în cursă: Liceul „Voltaire” (ştiinţe sociale – „franceză” – 20), Colegiul „Ştefan Odobleja” (matematică şi informatică – „engleză” – 13) şi Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Băileşti (filologie – „engleză” – 28). Înscrierea candidaţilor şi afişarea rezultatelor vor avea loc la sediul unităţii de învăţământ la care vor fi susţinute probele de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba modernă.

Perioada în care se va desfăşura examinarea va fi 5-6 septembrie, după un grafic bine stabilit: La Liceul de Arte „Marin Sorescu” cele de profil; Liceul Adventist şi Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul” la cele de specialitate, fiecare cu tematica sa; Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate Craiova, pentru sport; Liceul „Voltaire”, Colegiul „Ştefan Odobleja” şi Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” pentru „bilingv”. Absolvenţii clasei a VIII-a, care nu au participat sau nu au fost repartizaţi la etapa anterioară, care nu s-au înscris în termenul prevăzut de metodologie ori nu au avut încheiată situaţia şcolară, vor fi repartizaţi de Comisia de Admitere Judeţeană pe locurile rămase libere, procedură care va avea loc pe 8 septembrie.

Multe locuri libere

La momentul actual sunt disponibile peste 300 de locuri în învăţământul liceal, cursuri de zi, la cele două filiere „Teoretică”, respectiv „Tehnologică”. Astfel, cele mai multe sunt la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Craiova (38, unul la „Industrie alimentară”, celelalte  la specializarea „Turism”), la egalitate cu Liceul Tehnologic „Petre Baniţă” din Călăraşi (14 la „Agricultură”, patru la „Industrie Alimentară” şi 20 la „Mecanică”). Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate Craiova este şi el în „top”, cu 37 de poziţii (22 la „Electric” şi 15 la „Electronică”). Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova este pe podium , cu 36 de locuri (20 la „Electric”, 16 la „Electronică”) .

Nu sunt uitate „seralul” şi „frecvenţa redusă”

Pentru următoarea etapă de repartizare intră şi cei care pot opta pentru învăţământul liceal – cursuri serale şi cursuri cu frecvenţă redusă. În aceste domenii, situaţia se prezintă astfel: Liceul „Matei Basarab” din Craiova – 43 la „Filologie”, la „frecvenţă redusă”;  Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate – 20 la „Mecanică”, 27 la „Electric”; Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” – 24 la „Economic”; Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – 26 – „Electromecanic”; Colegiul „Ştefan Odobleja” – 21 pe „Electric”; Colegiul Tehnic Energetic – 21 la acelaşi profil amintit; Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea – 18 la „Mecanică”.

Înscrierea la aceste forme de învăţământ a candidaţilor din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la începerea cursurilor anului şcolar 2017 – 2018, se va face la centrul special  din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, depunerea dosarelor având loc între 4-7 septembrie la sediul prezentat, între orele 10:00 – 14:00. Repartizarea candidaţilor va avea loc în şedinţe publice, în două etape. Astfel, în prima fază, se va realiza în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor celor care au susţinut evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/ examenul de capacitate, conform cu anul în care le-au finalizat. Cea de-a doua secţiune va fi destinată, pentru locurile neocupate, tot în ordinea descrescătoare a mediilor, dar numai absolvenţilor de gimnaziu care nu s-au prezentat la testele naţionale.