Încep examenele profesorilor, pentru obţinerea gradelor didactice

0
333

La început de an calendaristic, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a făcut cunoscute programele pentru cadrele didactice, care vor să obţină gradul didactic I sau vor să se perfecţioneze, conform legislaţiei în vigoare.

Primii care intră în „focuri” sunt candidaţii care la colocviul de admitere la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2020 – 2022, la Universitatea din Bucureşti. Examenul se va desfăşura în perioada 15 ianuarie – 15 februarie, datele exacte urmând să fie afişate pe www.unibuc.ro/studii/gradedidacticepreuniversitare. Acest lucru se va întâmpla după ce vor fi stabilite de către facultăţi. Candidaţii trebuie să completeze, între 08 – 15 ianuarie 2020, la Biroul de Formare Continuă a Cadrelor Didactice, o cerere tip de înscriere, iar cei care nu vor face acest lucru nu vor fi înscrişi în catalogul de examen, prin urmare nu vor putea participa la colocviul de admitere. Pentru participare la susţinerea probelor nu se va percepe taxă. 

Peste 600 de candidaţi, în Dolj, la inspecţiile curente

Nu sunt singurele precizări pentru cadrele didactice care vor să se perfecţioneze. Astfel, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/05.01.2011, cu modificările şi completilor ulterioare şi ale Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS 5561/07.10.2011, sunt transmise următoarele precizări: candidaţii care doresc să se înscrie pentru acordarea gradului didactic I, seria 2021 – 2023, precum şi cei care doresc să se înscrie la gradul II, sesiunea 2020 – 2022, vor susţine inspecţia curentă I în anul şcolar 2019/2020, urmând ca, în anul şcolar următor, să se înscrie cu dosar; candidaţii care finalizează gradele didactice I şi II în 2021, susţin în acest an şcolar, obligatoriu, inspecţia curentă II (în cazul în care aceasta nu a fost deja efectuată); candidaţii care s-au înscris la examenul pentru gradul I, seria 2020 – 2022, pot susţine inspecţia curentă II în acest an şcolar, după susţinerea colocviului de admitere, sau în anul următor; candidaţii înscrişi la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2018 – 2020, precum şi cei înscrişi la examenul pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea 2018 – 2020, sau amânaţi din sesiunile anterioare, susţin anul acesta inspecţia specială. Inspecţiile curente şi speciale se vor susţine, în acest an şcolar, până la data de 29.05.2020. În judeţul Dolj, situaţia se prezintă astfel: la efectuarea inspecţiei curente I, pentru înscrierea la gradul II didactic, sesiunea 2020 – 2022, sunt 160 de candidaţi; inspecţia curentă II, gradul II – sesiunea 2019 – 2021 – 107 candidaţi; inspecţia curentă I, gradul I, seria 2021 – 2023 – 119 nadidaţi; inspecţia curentă II, grad I – seria 2020 – 2022, 161 de candidaţi.