AFIR poate finanţa, de acum, proiecte de creşterea suprafeţei irigate

0
79

Studiul intitulat ,,Analiza privind potenţialul impact al sistemelor de irigaţii asupra resurselor de apă din punct de vedere cantitativ, ca rezultat al actualizării Strategiei Investiţiilor în sectorul irigaţii prin evaluarea indicatorilor aferenţi regimului hidrologic”, solicitat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a fost elaborat de Ministerul Apelor şi Pădurilor şi a devenit, acum, public. Documentul a fost necesar pentru a evalua impactul pe care proiectele care vizează investiţii în modernizarea sistemelor cu rezultat în mărirea netă a suprafeţei irigate îl au asupra surselor de apă. Astfel, au fost analizate sursele de irigaţii, respectiv râul Dunărea, râurile interioare, lacurile naturale şi lacurile de acumulare.

  irigatiiConcluziile studiului arată că suprafaţa irigată a României poate fi mărită, fără a se înregistra un impact negativ asupra surselor de apă. În consecinţă, suprafaţa irigată poate creşte de la 619 mii de ha la peste 1,8 milioane ha.

  Astfel, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primeşte, de acum, proiecte care vizează investiţii în modernizarea sistemelor care au ca rezultat o mărire netă a suprafeţei irigate, aferente submăsurii 4.3 I – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Componenta infrastructură de irigaţii.

Suprafaţa irigată, teoretic, poate fi triplată

  „Infrastructura de irigaţii este un element cheie în ceea ce înseamnă o agricultură sustenabilă în România, atât pentru fermieri, cât şi pentru populaţie. Chiar dacă nevoia de a iriga este mare, apa folosită pentru irigaţii trebuie să fie gospodărită cu mare grijă, impactul consumului de apă asupra mediului, chiar şi în folosul agriculturii, fiind unul major. Fără rezultatele acestui Studiu, prevăzut în Ghidul Solicitantului, Agenţia (n.r. – A.F.I.R.) nu a putut finanţa până acum proiecte care să prevadă creşterea suprafeţei irigate. Analiza a fost cu atât mai necesară cu cât grija noastră în implementarea măsurilor de dezvoltare rurală este legată atât de binele agriculturii cât şi de protejarea mediului înconjurător şi a infrastructurii naturale a României, acestea fiind condiţii obligatorii pentru toate proiectele finanţate prin PNDR”, a precizat directorul general al AFIR, Adrian – Ionuţ Chesnoiu.

Fondurile sunt 100% nerambursabile

O investiţie având ca rezultat o mărire netă a suprafeţei irigate care afectează sursele de apă subterană sau de suprafaţă este eligibilă numai dacă acestea sunt considerate satisfăcătoare în ceea ce priveşte cantitatea de apă în planul de management al bazinului hidrografic. Totodată, eligibilitatea proiectului este dată şi de analiza de mediu realizată de către autoritatea competentă, care trebuie să confirme că nu va exista niciun efect negativ semnificativ asupra mediului.

Sprijinul public pentru investiţiile finanţate prin această submăsură este 100% nerambursabil şi nu va depăşi 1.000.000 euro/proiect pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune (SPP) sau 1.500.000 euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare şi repompare (SPA – Staţii de pompare a apei, SRP – Staţii de repompare).