55 de elevi, implicați de Facultatea de Agronomie din Craiova într-un proiect de combatere a abandonului școlar

0
86

Reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar, ca și creșterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat au fost vizate de Facultatea de Agronomie a Universității din Craiova printr-un proiect în cadrul programului ROSE, desfășurat în perioada 15-29 iulie 2018. Intitulat „Dă valoare pașilor tăi, pentru viitor”, acesta a implicat 55 de liceeni ce fac parte din categorii defavorizate, din judeţele Dolj, Olt, Vâlcea şi Gorj, care, timp de două săptămâni, au participat la simpozioane, vizite de studiu în nordul și sudul Olteniei, ateliere de lucru și aplicații practice în laboratoarele din cadrul Facultății de Agronomie, activități culturale ș.a. Programul ROSE este derulat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022, și este finanțat de Banca Mondială.

Obiectivul general ROSE este scăderea numărului de elevi cu risc de abandon școlar de la liceele de stat din zona S-V Oltenia, prin conștientizare, sensibilizare și determinare, în vederea promovării Bacalaureatului și a continuării studiilor. Proiectul „Dă valoare pașilor tăi, pentru viitor” și-a propus să contribuie la realizarea obiectivului general al programului ROSE prin facilitarea accesului elevilor din liceele din județele Dolj, Olt și Gorj la învățământul terțiar din domeniile Agronomie, Silvicultură, Inginerie geodezică și Ingineria produselor alimentare, din cadrul Universității din Craiova. Acest lucru s-a realizat prin activități educaționale, culturale, ecologice, sportive și ateliere de lucru și de consiliere și orientare în carieră, vizite de studiu, activități de socializare și de lucru în echipă în contextul lărgirii orizontului personal de educație, cultură și cunoaștere.

Grup-țintă: elevi de la licee din patru județe ale Olteniei

Grupul-țintă este constituit din 55 de elevi pentru fiecare școală de vară din cei trei ani ai proiectului, organizați în câte două grupe a câte 27, respectiv 28, pe o perioadă de două săptămâni, provenind din Liceul Tehnologic „Horia Vintilă din Segarcea (Dolj), Liceul Tehnologic Baia de Fier (Gorj), Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” (Olt) și Liceul „Constantin Brâncoveanu” din Horezu (Vâlcea). Ei au fost selectați din rândul elevilor care aparțin grupurilor dezavantajate descrise de strategia proiectului ROSE, respectiv: provin din familii cu venituri mici; trăiesc în zone rurale; sunt istoric discriminați pe baza etniei; au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate; orfani.

„Facultatea de Agronomie din Craiova și-a propus să găsească cele mai bune, corecte și eficiente soluții care să răspundă factorilor de risc ce afectează accesul la studii universitare pentru absolvenții de liceu. Cel mai important lucru pe care dorim să îl punctăm prin acest proiect este conștientizarea și sensibilizarea tinerilor cu privire la impactul negativ care îl poate avea abandonul școlar asupra viitorului lor”, spune directorul de proiect, conf. univ. dr. Mariana Niculescu, prodecan al Facultății de Agronomie craiovene. 

Vizite de studiu în nordul și sudul Olteniei, cu obiective geografice, culturale și de patrimoniu

În cadrul școlii de vară care a avut loc între 15 și 29 iulie 2018, elevii au fost implicați în mai multe activități stimulativ-educative, între care seminarii și cursuri pe teme de agricultură, biologie, geografie, ecologie, protecția mediului incluzând arii protejate, parcuri naționale, specii și habitate Natura 2000,  silvicultura , precum și la ateliere de lucru și aplicații practice în laboratoarele din cadrul Facultății de Agronomie. De asemenea, au fost organizate două simpozioane în colaborare cu asociația studențească din cadrul facultății craiovene: „Importanța conservării plantelor și animalelor protejate din România” și „Oltenia și patrimoniul agricol și silvicultural”.

În aceeași perioadă, grupul-țintă a făcut două vizite de studiu. «Am mers în sudul Olteniei, de la Craiova până la Dunăre Ciuperceni-Desa, pentru dezvoltarea cunoștințelor de geografie, biologie, pedologie, mediu, agricultură, silvicultură, biodiversitate și protecția naturii ale elevilor. S-au vizitat Arboretele de la Bratovoiești din Aria protejată „Coridorul Jiului”, Stațiunea de cercetare  SCDCPN Dăbuleni, Aria protejată „Nisipurile de la Dăbuleni”, Sărăturile de la Gighera, Aria protejată „Ciuperceni-Desa”», a precizat conf. univ. dr. Mariana Niculescu.

O altă vizită de studiu a avut loc în nordul Olteniei (Craiova – Râmnicu Vâlcea). «Această vizită a avut obiective geografice zona subcarpatică a Olteniei și trecerea spre zona de munte Munții Căpățânii, obiective culturale – Mănăstirea dintr-un lemn și Mănăstirea Bistrița, și obiective de patrimoniu natural – Parcul Național „Buila-Vânturarița”», a adăugat directorul de proiect. Totodată, elevii participanți la proiect au făcut vizite tematice la obiective educative și culturale: Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei, Grădina Botanică „Alexandru Buia”, vizite la unități de industrie alimentară, la Stațiunea de Cercetare – SCDA Șimnic, INCESA, Aeroportul din Craiova ș.a. Având în vedere că elevii grupului-țintă au provenit din zone diferite ale Olteniei, a fost organizat un simpozion cu tema „Datini și obiceiuri populare din Oltenia”. Cu acest prilej, elevii au fost invitați să prezinte fie un costum popular din zonă, fie un mic program folcloric, fie un PPT cu datini și obiceiuri din zona lor.

***

«Realizarea acestui proiect și menținerea pe viitor a legăturilor cu grupurile-țintă, după finalizarea finanțării, prezintă o deosebită importanță pentru noi, deoarece aceste licee reprezintă o adevărată „pepinieră” cu privire la viitorii studenți ai facultății noastre. Totodată, experiența acumulată în cadrul acestui proiect va contribui la îmbunătățirea și dezvoltarea capacității atât a echipei din cadrul facultății noastre, cât și a partenerilor de a implementa noi programe și proiecte, care au ca misiune principală conștientizarea, determinarea și motivarea tinerei generații pentru dezvoltare, evoluție și formare profesională, pentru o pregătire temeinică, pas cu pas pentru viitor», a mai spus conf. univ. dr. Mariana Niculescu, prodecan al Facultății de Agronomie din Craiova.

 

 

Finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ROSE este implementat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).