6.79% rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna ianuarie 2020

0
664

         La sfârșitul lunii ianuarie 2020, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 6,79 % corespunzătoare unui număr total de 18.067 şomeri, din care 7.504 femei.

          Din totalul de 18.067 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 2.230erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 15.837 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.325 șomeriprovin din mediul rural și 2.742sunt din mediul urban.

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (37.9%), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (27.7%), iar 21.6% au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.8 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 11.488 persoane foarte greu ocupabile, 4.585 greu ocupabile,1.211 mediu ocupabile, iar 783 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.