La Craiova, prima Conferinţă Ştiinţifică: ”Importanța laboratorului medical pentru pacient”

0
977

Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România, filiala Dolj, organizează sâmbătă, 7 martie a.c, la Hotel Europeca, Craiova, prima Conferinţă Ştiinţifică  cu titlul ”Importanța laboratorului medical pentru pacient”. Trei membri ai filialei OBBCSSR București, doctori în științe, formatori acreditați de Ministerul Sănătății, membri ai organizațiilor internaționale de profil, vor prezenta Lucrările Ştiinţifice de mare actualitate.

Implementarea în bacteriologie a standardului EUCAST între deziderat și REALITATE  – dr. Elvira Borcan Ianculescu, formator acreditat de Ministerul Sănătății Colaborarea dintre membrii OBBCSSR care lucrează în laboratoare și cei care lucrează în controlul extern al calității.  Prezentări de cazuri  – dr. Georgeta Sorescu, formator acreditat de Ministerul Sănătății Încredere în rezultatele analizelor medicale şi Competenţa specialiștilor din laboratoarele medicale   – dr. Constanța Popa, formator acreditat de Ministerul Sănătății.

Coeficientul de variație este  un parametru statistic

        Biochimistul medical principal Emanuel Pătru,Președinte în exercițiu al Filialei OBBCSSR Dolj, susţine că laboratoarele de analize medicale din România furnizează rezultate de calitate. „Avem dovezi științifice ca pacienții români pot și trebuie să aibă încredere în analizele medicale efectuate în România. Coeficientul de variație (CV) este  un parametru statistic care măsoară gradul de împrăștiere al valorilor rezultatelor analizelor medicale furnizate de diferite laboratoare la măsurarea aceleaşi probe biologice umane. Cu cât valoarea CV este mai mică între valorile măsurate de mai multe laboratoare din aceleaşi probă biologică umană, , cu atât este mai corect diagnosticul pus pacienților de către  medic .Rezultatele laboratoarelor de analize medicale din România arată că pentru analizele medicale luate în studiu  coeficienții de variație ( CV) sunt mai mici decât ai laboratoarelor de analize medicale din alte țări”, a explicat Emanuel Pătru, președintele Comisiei Naționale de Studii și Strategii a OBBCSSR.

Implementarea standardului EUCAST la nivel naţional presupune multă muncă

      Biochimistul Emanuel Pătru a mai spus că testarea sensibilităţii la antibiotice este esenţială pentru orientarea terapiei precum şi pentru supravegherea rezistenţei antimicrobiene. EUCAST (Comitetul European pentru Testarea Sensibilitatii la Antibiotice)  recomandă adoptarea progresivă a standardului european de testare a sensibilităţii la antibiotice, de către toate statele membre, în scopul armonizării metodelor şi comparabilităţii rezultatelor.  „Actual, standardul este utilizat de o mare majoritate de laboratoare din Europa şi de o mică parte dintre laboratoarele din România. Implementarea standardului EUCAST la nivel naţional presupune multă muncă, perfecţionare, abilităţi/expertiză, precum şi discuţii, consultări şi instruiri periodice; totodată este nevoie de pregătirea specialiştilor, într-un cadru organizat, precum şi informarea clinicienilor, anterior implemetării, privind funcţionarea, beneficiile şi limitele standardului. 70-80% dintre diagnosticele medicale sunt puse de medicii clinicieni pe baza rezultatelor analizelor medicale, deci laboratorul medical este foarte important pentru pacient”.

 Mulți dintre biochimiștii din sistemul sanitar au doctorate în medicină

    Biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar lucrează alături de colegii medici cu specialitatea medicină de laborator pentru ca medicii clinicieni să poată pune pacienților un diagnostic corect. „Biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar nu sunt simpli ”manipulatori”, utilizatori de aparate, dimpotrivă, sunt specialiști care au specialități medicale obținute prin examene naționale organizate de Ministerul Sănătății ca și pentru medici și farmaciști. Mulți dintre biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar, au doctorate în medicină sau în științele vieții biologie sau chimie și au funcții în diferite asociații, fundații de profil medical din România. Legislația actuală precizează că numai medicii și biochimiștii, biologii și chimiștii au dreptul legal de a parafa și semna rezultatele analizelor medicale, asumându-și în acest fel valorile rezultatelor pe care le furnizează pe buletinul de analiză care ajunge la medicul clinician. Mulți dintre membrii OBBCSSR au similar colegilor medici, activitate integrată prin cumul de funcții, lucrează atât în laboratoarele medicale ca biochimiști, biologi, chimiști, cât și în învățământul superior în calitate de cadre universitare”, a mai menţionat biochimistul medical principal Emanuel Pătru, membru  Supleant al Biroului Executiv Național  al OBBCSSR.