Actele normative adoptate în ședința Guvernului României din 3 decembrie 2021

0
312

I. HOTÂRÂRI

 1.HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență

Actul normativ aprobat în ședința de guvern prevede acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor victimelor care au decedat sau au fost rănite în explozia produsă în data de 18 noiembrie a.c. la Uzina Mecanică Băbeni din județul Vâlcea, indiferent de veniturile acestora, astfel: 10.000 lei pentru fiecare persoană decedată; 8.000 lei pentru fiecare persoană rănită; 5.000 lei pentru fiecare persoană aflată în șoc traumatic.

Comunicat al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: https://bit.ly/3Gc3SGM

 2.HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (2) al art.6 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit şi a Regulamentului de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit

Actul normativ aprobat în ședința de guvern modifică Regulamentul de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizației de merit, astfel încât hotărârile de nominalizare a personalităților româneşti cărora li se acordă indemnizație de merit vor fi adoptate  prin majoritatea voturilor membrilor şi reprezentanților prezenți la ședințele Comisiei Naţionale și nu prin unanimitate de voturi, așa cum era prevăzut până în prezent.

II.NOTE

1.NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Planul anual de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară aferent anului 2021