Instruire pentru inspectori

0
163

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, prin autoritatea conferită de lege, a derulat, între1 septembrie 2014 și 31 august 2015, proiectul „Creşterea calităţii managementului ”, în cadrul Programului „Erasmus +”, parteneri fiind Camera de Comerţ şi Industrie din Paphos şi „Rivensco Consulting”, ambele din Cipru. La acţiune au participat 20 de inspectori şi manageri din cadrul ISJ Dolj, iar scopul manifestării a fost dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor referitoare la diagnoza, prognoza şi proiectarea programelor de mobilitate profesională, de organizare, îndrumare , dirijare, evaluare a unui curs de formare în cadrul unui plasament în companie. S-a urmărit sprijinirea inovaţiei şi promovarea calităţii în formarea profesională, prin transferul de bune practici al unor modele europene şi de realizare a unor parteneriate de mobilitate la nivel european.