Fructe distribuite gratuit pentru că nu au piaţă de desfacere

0
2092

apia 4Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că au fost stabilite măsuri excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe, prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale – OMADR nr.243/2017, pentru retragerea de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite. Beneficiarii măsurii excepţionale pot fi organizaţiile de producători din sectorul fructelor, recunoscute în conformitate cu art.154 din Regulamentul (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (…) cu completările ulterioare, precum şi producătorii de fructe care nu sunt membri ai acestor organizaţii. Sprijinul maxim pe produs (euro/100 kg) pentru distribuire gratuită este următorul: mere 16,98; piersici şi nectarine 26,90; pere 23,85; prune 34,00; cireşe 48,14.

          Sunt eligibile următoarele produse din sectorul fructelor destinate consumului în stare proaspătă: (a) merele clasificate la codul NC 0808 10; (b) perele clasificate la codul NC 0808 30; (c) prunele clasificate la codul NC 0809 40 05; (d) piersicile şi nectarinele încadrate la codul NC 0809 30; (e) cireşele clasificate la codul NC 0809 29 00.

Beneficiarii sunt precizaţi

         apia 3 Beneficiarii produselor retrase sunt persoanele cărora li se asigură asistenţa specializată de către destinatarii prevăzuţi la art. 411 alin.(3) din OMADR nr.694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume (…) cu modificările şi completările ulterioare, şi care beneficiază de aceste cantităţi suplimentar faţă de cantităţile din aceste produse pe care destinatarii le achiziţionează în mod obişnuit.

          Cantităţile de produse retrase sunt distribuite gratuit către: a) asociaţii sau fundaţii care furnizează servicii sociale pentru diverse categorii de persoane aflate în risc de excluziune socială şi asigură masa beneficiarilor şi/sau derulează activităţi de preparare şi distribuire de hrana şi ajutoare alimentare; b) unităţi penitenciare, şcoli, instituţii publice de educaţie şi tabere de vacanţă pentru copii, precum şi către instituţii/unităţi/centre publice de asistenţă socială, spitale, care beneficiază de aceste cantităţi suplimentar faţă de cantităţile pe care le achiziţionează în mod obişnuit din aceste produse.

Contabilitate separată pentru aceste stocuri

          apiaCantitatea eligibilă pentru sprijinul financiar excepţional este de maximum 500g/săptămână pentru o persoană, distribuirea fiind făcută cel puţin o dată pe săptâmână. Destinatarii trebuie: să respecte normele prevăzute de Reg. (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (…) cu completările ulterioare, precum şi pe cele emise în temeiul acestuia; să ţină o contabilitate a stocurilor separată în cazul operaţiunilor respective; să se supună controalelor prevăzute de dreptul Uniunii Europene şi să prezinte documentele justificative privind destinaţia finală a fiecărui produs în cauză, sub forma unui certificat de recepţie sau a unui document echivalent care să ateste preluarea, de către o terţă parte, a produselor retrase, în vederea distribuirii lor gratuite.

Retragerea fructelor, sub supravegherea APIA

          apia 1Producătorii interesaţi depun la Centrele judeţene APIA o notificare cu privire la intenţia de retragere de la comercializare a unor cantităţi de produse. Notificarea este verificată la nivelul Centrului judeţean în ceea ce priveşte conformitatea, eligibilitatea solicitantului şi a produselor, corelaţia cu datele înregistrate în IACS. Formularistica este prevăzută în anexele 1 şi 2, ce fac parte integrantă din OMADR mai sus menţionat. Producătorul este contactat de inspectorii APIA pentru a stabili programul operaţiunilor de retragere deoarece acestea trebuie să se desfăşoare sub monitorizarea APIA pentru a fi eligibile (control de nivel I). În termen de 30 de zile de la finalizarea operaţiunilor, producătorii depun la centrele judeţene APIA cererea de plată. Se realizează apoi controalele de nivel II şi dosarele de plată sunt trimise la APIA Central unde are loc verificarea administrativă şi plata sprijinului financiar.      Agenţia va monitoriza zilnic cantităţile de produse care fac obiectul măsurii retragerii de pe piată şi va sista aplicarea acestei măsuri la data epuizarii cantităţii alocate României. Stabilirea valorii sprijinului financiar se face pe baza cuantumurilor maxime stabilite prin Anexa II la R. (CE) 2017/1165.

Câţi bani vor primi fermierii

          apia 2Sprijinul maxim pe produs (euro/100 kg) pentru distribuire gratuită este următorul: mere 16,98; piersici şi nectarine 26,90; pere 23,85; prune 34,00; cireşe 48,14. Distanţa între locul de retragere şi locul de livrare va fi cunatificată în bani. Costurile cu transportul (euro/to) sunt următoarele: mai puţin de 25 km – 18,20 euro/to; între 25 şi 200 km – 41,40; între 200 şi 350 km – 54,30; între 350 şi 500 km – 72,60; între 500 şi 750 km – 95,30; 750 km sau mai mult – 108,30. Suplimentar se acordă pentru transportul refrigerat 8,5 euro/to. Costurile de sortare şi ambalare pentru produsele retrase de pe piaţă în scopul distribuirii gratuite (EUR/tonă) sunt: mere 187,7; pere 159,6; piersici 175,10; nectarine 205,80; alte produse 201,1. Pentru conversia în lei se foloseşte cursul de schimb al BCE din ultima zi a lunii anterioare celei în care a avut loc operaţiunea de retragere de la comercializare.