RESTITUIRI

0
119

mondo-headerAşa cum am promis, repropun cititorilor acestei rubrici încă un scurt articol – o tabletă – recuperată din paginile îngălbenite ale arhivelor revuistice. În refuzul oricăror pretenţii de natură orgolioasă (gloria individuală e oricum infinit mai precară decât cea a lumii sancţionară în faimoasa zisă axiomatică latină sic tranzit…), gestul nu-şi asumă alt merit decât revigorarea unui omagiu invitând la autentificarea unei anticipări profetice pe care autorul şi-ar fi dorit-o, după cei 27 de ani risipiţi în limitele unor viscerale confuzii, irefutabil abolită.

N.B. Scrisă în tumultul febril al acelor ultime zile din decembrie ’89, cifra martirilor se va fi schimbat cu timpul.

 

CEI 19

(Celor căzuţi, la Craiova. în decembrie  ’89)

Pentru că nu v-am cunoscut atunci, în decembrie ’89. neştiutori şi voi ca şi mine, dar mai curajoşi şi mai decişi în aşteptarea zăpezii care să şteargă urmele cizmelor roşii, astăzi vă strig: Vă cunosc, astăzi vă chem : Din morţi sculaţi-vă ! Ucigaşii stau în jilţuri impunătoare goi de regrete. Neruşinaţii !

Pentru că atunci, în Polemkiada întoarsă pe dos, cînd degetul nostru acuzator a fost răsucit şi manipulat către cei fără de vină, m-am lovit de voi şi trupul meu poartă urmele vagi, pecetea neprihănirii pe care-o purtaţi în voi precum floarea în ea fructul de mîine, astăzi vă chem, vă implor: Nu vă întoarceţi faţa de la noi, cei netrebnici !

Pentru că azi, pe coridoarele ruşinoase ale Puterii, amintirea de voi e o piaţă de schimb, vă scriu să vă asigur că NU, NU AŢI MURIT ZADARNIC; mîinile celor ce-au tras se umflă de plăgi, îi trădează, încă mai speră că nimic nu se schimbă. Mulţi dorm, dintre noi, cei linşaţi atunci de ruşine! Dar ferestrele noastre se vor sparge curînd de furtuna trezirii…

Voi aţi fost, atunci, şi rămîneţi acum, conştiinţa noastră de mîine. Voi aţi murit în picioare, noi – cine ştie – în pijamale, înecaţi de plîns. Pentru că, oricum, numele voastre sînt vii, vom striga acum cu sfială: SFINŢEASCĂ-SE NUMELE VOSTRU !

George Popescu

Apărut în revista „Ramuri”, numărul dublu decembrie 1989-ianuarie 1990, p. 3.