Medicii de familie somaţi să nu mai trimită pensionarii la Finanţe

0
99

Decizia medicilor de familie de a nu mai elibera reţete compensate 90 la sută pentru pensionarii cu venituri sub 700 de lei decât cu adeverinţă de la Finanţe nu este agreată de reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate. Aceştia au transmis doctorilor să nu mai solicite adeverinţă de venit, fiind suficientă declaraţia pe proprie răspundere a pensionarului şi copia după talonul de pensie. 

Începând cu luna ianuarie a.c., medicii de familie au anunţat că nu mai eliberează reţete compensate cu 90 la sută pensionarilor cu venituri sub 700 de lei, decât în situaţia în care aceştia aduc adeverinţă de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) care să dovedească faptul că pensia lor nu depăşeşte acest prag. Motivul invocat a fost acela că Ministerul Finanţelor le-a imputat medicilor de familie sume de bani considerabile pe ultimii trei ani, după ce unii pacienţi au declarat că au venituri mici pentru a obţine medicamente compensate, dar, în realitate, situaţia lor fiscală depăşea plafonul impus de lege.

La nici o lună, însă, din momentul în care a fost luată această decizie, reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au avertizat că solicitarea medicilor către pensionari nu este justifică. De altfel, caselor judeţene de sănătate le-a fost transmis că este suficientă declaraţia pe proprie răspundere a pensionarului şi copia dupa talonul de pensie.

Doctorii se tem că vor fi nevoiţi să plătească în continuare

De partea cealaltă, medicii de familie au declarat în mai multe rânduri că nu au niciun interes să pună pacienţii pe drumuri,  însă au decis să solicite adeverinţă de la ANAF ca o măsură de siguranţă după ce mii de doctori au fost nevoiţi să plătească bani din cauza celor care nu îşi declară veniturile reale. De altfel, în fiecare lună a anului trecut, controalele efectuate de inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate au arătat că unii pensionari beneficiau de reţete compensate deşi veniturile lor depăşeau plafonul stabilit prin lege, medicii de familie fiind traşi la răspundere pentru aceste nereguli.

Asiguraţii ar putea fi traşi la răspundere

Pentru a lămuri situaţia, la sfârşitul lunii ianuarie, CNAS a transmis către Casa de Asigurări de Sănătate Dolj o adresă cu privire la Programul de compensare cu 90 la sută a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 de lei pe lună. Conform normelor metodologice de aplicare a contractului cadru pensionarii trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum şi o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei pe lună, iar medicul va consemna în fişa medicală a pensionarului/în registrul de consultaţii, numărul talonului şi cuantumul pensiei şi va anexa la fişa medicală declaraţia dată pe propria răspundere de către pensionar.

În situaţia în care nu există declaraţie dată pe propria răspundere de către pensionar, anexată la fişa medicală, precum şi înscrisuri privind numărul talonului şi cuantumul pensiei pentru prescripţia eliberată de doctor, răspunderea revine medicului prescriptor. În schimb, în situaţia în care există declaraţia dată pe propria răspundere de către pensionar, dar se dovedeşte că nu este conformă cu realitatea, răspunderea revine asiguratului.