O relatare, de la Craiova, a maestrului Tudor Arghezi!

0
406
Gheorghe Brătianu

Datată 3 august 1930, tablet intitulată “Domnul George Brătianu la Craiova” a maestrului Tudor Arghezi (VI Publicistică – august 1928-1930, Ed. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă) se referă, bineînţeles, la vizita “şefului adevărat” al Partidului Liberal, fiul lui Ion Brătianu, predecesorul şef al partidului, primit în capitala Doljului “de basmul românesc întreg”, ca Făt-Frumos. “Năfrămile, cămeşile cu mânecă dantelată, cojoacele cusute şi căciulile au ieşit din holdele mari întru domneasca lui întâmpinare. Cântăreţii doinei lau recunoscut, îndată ce l-au zărit, căci unul singur putea să poarte pe faţă, în căutătură, în ţinuta şi fruntea cinstită, tiparul sufletului lor cotrobăit de şoareci şi cutreierat de gângănii. Ca un pom viermuit de omizi, poporul frumos al Oltului, al Jiului şi al Amaradiei, şi-a rupt şi jumulit de pe chip vălul de păienjenişuri, surâzând cu poamele ochilor şi cu rodul gurii la descălecarea între ţărani şi orăşeni a Omului Nou”. Asemuind Craiova cu Ierusalimul, asaltat de miile de oameni, în majoritatea lor săteni, autorul descrie ca neîncăpătoare Sala Teatrului Naţional, pentru adunarea laolaltă a publicului fanatizat, prin numărul mare al plugarilor, amestecaţi cu elita socială, intelectuală, a marii Capitale a Doljului, motiv pentru care o altă întrunire – neprezidată de George Brătianu, ci de generalul Sava Dimitriu – s-a ţinut în grădina de alături. Se spune că “birurile, dezolarea, deznădejdea, prestaţiile, dobânzile băncilor împinseseră pe sătenii sărăciţi la o stare morală pre-revoluţionară”. Nu mai puţin de 14 oratori au epuizat genurile elocinţei. Chemarea lui Gheorghe Brătianu, ca să învioreze sufletele şi să le “înfrăgezească” avea un schepsis. Gheorghe Brătianu era considerat… un zidar.vMergeţi cu el, cu luminasa sau vă întoarceţi dincolo, în întuneric”, s-a auzit în pateticul discurs al avocatului Vasilescu Valjan, care a făcut referiri la trecutul şefului său, rănit pe front, acolo la Cireşoaia, în Bucovina, în primul război mondial, aşa cum a făcut-o într-un final frumos de adunare politică generalul Sava Dimitriu, anunţând un început de mare carieră. Ieri, întunericul, aşadar, acum… lumina. De câte ori nu am mai auzit de-a lungul timpului acest clişeu, fără a şti cu exactitate cine l-a patentat. Orice similitudine cu prezenţa la Craiova a conducerii PNL, în frunte cu co-preşedinţii, Alina Gorghiu şi Vasile Blaga, prilejuită de lansarea în dezbatere publică a proiectului candidatului Pavel Badea la Primăria Craiova, nu mai este posibilă, decât poate în plan simbolistic. Maestrul Tudor Arghezi relata, în tablet sa de acum 86 de ani, cu destul har, pe alocuri inimitabil, stăruind asupra inflaţiei de entuziasm a celor prezenţi, convinşi de un alt răsărit de soare. Parcă şi speranţa avea tonusul ei, greu comensurabil, în manifestarea descrisă de Tudor Arghezi.