Solicitarea  indemnizaţiei de şomaj în cazul absolvenţilor

0
136

ajofm 2Absolvenţii instituţiilor de învăţământ promoţia 2016 pot beneficia de servicii gratuite de ocupare, informare, consiliere profesională şi mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită, precum şi de facilităţi financiare, dacă se înregistrează la agenţiile locale ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii.

De asemenea absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistraţi la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă pot beneficia de indemnizaţia de şomaj. Procedura de înregistrare în evidenţele A.J.O.F.M. Dolj şi solicitare a indemnizaţiei de şomaj în cazul absolvenţilor  presupune parcurgerea a doua etape. Prima etapă constă în înscrierea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. „Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă se poate face în termen de maximum 60 de zile de la data absolvirii studiilor, fiind o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii ulterioare a indemnizaţiei de şomaj. Absolvenţii care nu se înregistrează în termen de 60 zile de la data absolvirii pierd dreptul de a beneficia de indemnizaţia de şomaj, însă se pot înregistra pentru a putea beneficia de serviciile gratuite de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită”, se precizează într-un comunicat de presă al AJOFM Dolj.

Indemnizaţia de şomaj poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii

Absolvenţii de liceu promoţia 2016 care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă  au promovat sau nu examenul de bacalaureat  se pot înregistra în evidenţele AJOFM Dolj până pe data de 1 august a.c. Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată se pot înregistra în evidenţele AJOFM Dolj în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigenţă (data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ). A doua etapă constă în solicitarea  indemnizaţiei de şomaj în cazul absolvenţilor este posibilă după expirarea termenului de 60 zile de la data absolvirii prevăzut de lege pentru a se încadra în muncă potrivit pregătirii profesionale.  Indemnizaţia de şomaj se acordă pe baza unei cereri completată şi semnată de absolvent. Indemnizaţia de şomaj poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii. Aceasta se acorda absolvenţilor o singura data pentru fiecare formă de învăţământ absolvită, pe o perioada de 6 luni, iar cuantumul este de 250 lei / lună.ajofm 1

Servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă

Absolvenţii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj  au o serie de obligaţii. Să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitaţi, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă. Pe de altă parte, să comunice în termen de 3 zile agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor ( inclusiv admiterea într-o formă de învăţământ). Să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă  şi de formare profesională oferite de agenţie. Să caute activ un loc de muncă şi nu în ultimul rând, să înştiinţeze în scris agenţia cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă, numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta în termen de 24 ore de la data acordării concediului medical.