S-a stabilit calendarul pentru învăţământul dual şi profesional, pentru anul şcolar 2020 – 2021

0
621
În septembrie 2019, Ministerul Educaţiei Naţionale a făcut cunoscut Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi cel profesional, în anul şcolar 2020 – 2021, precum şi a metodelor pentru avizarea , de către comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi unitatea administrativ – teritorială, a proiectului cifrei de şcolarizare în această formă de învăţământ. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, tuturor unităţilor din subordine, toate prevederile legale.
Programul este unul amplu, până pe 30 septembrie 2019  fiind făcută informarea operatorilor economici şi a autorităţilor publice locale, cu privire la intrarea în vigoare a „Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învământul profesional, pentru anul şcolar 2020 – 2021”. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a  prezentat programul, unul care îşi urmează cursul. De acum, începe cea mai importantă etapă. Astfel, cum spun reprezentanţii ISJ Dolj, operatorii economici trebuie să transmită, până pe 22 noiembrie 2019, la CNDIPT, solicitările de şcolarizare în  învăţământul dual,  acestea putând fi transmise şi pe e-mail, la adresa registratura.cndipt@gmail.com, care vor fi centralizate până pe 29 noiembrie. ISJ Dolj va transmite, până pe 6 decembrie 2019, după analizarea solicitărilor, situaţia de fapt. CNDIPT va formula, pe 11 decembrie, propuneri pentru creşterea gradului de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici, iar, a doua zi, ISJ Dolj va definitiva situaţia listelor propuse, în „dual”.
Şi învăţământul profesional face parte din program
În ceea ce priveşte învăţământul profesional, operatorii economici trebuie să înainteze, până pe 22 noimembrie, unităţilor deacest profil sau ISJ Dolj, solicitările în ceea ce priveşte cifra de şcolarizare în anul de învăţământ 2020 – 2021. În data de 29 noiembrie, este data limită la care unităţile de învăţământ profesional şi tehnic încheie contracte  – cadru cu operatorii economici, pentru formarea profesională a elevilor, prin  învăţământul profesional  de stat în această formă de şcolarizare. Până pe 12 decembrie, ISJ Dolj, la fel ca toate instutuţiile similare din ţară, va definitiva situaţia cu locurile propuse. Programul, în totalitate, este foarte amplu, iar, ca o concluzie, proiectul va fi finalizat pe 20 ianuarie 2020, când va fi elaborată varianta finală a cifrelor de şcolarizare.