Sesiunea de primire a proiectelor PNDR, o nouă prelungire

0
167

Motivând că timpul este prea scurt pentru a întocmi documentaţia necesară accesării fondurile europene în sectorul pomicol, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale prelungeşte perioada de depunere. În realitate, sunt foarte puţini cei care doresc să facă un pariu cu acest segment al agriculturii. Oricum, la Dolj nu este depus nici un proiect pe submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţii pomicole. AFIR mai aduce clarificări şi la preţurile de referinţă pentru achiziţionarea maşinilor şi utilajelor agricole, precizând că, orice ofertant înregistrat în Baza de date cu preţuri de referinţă nu i conferă statutul de firmă agreată.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă prelungirea până la data de 18 decembrie 2015 a sesiunii de depunere a cererilor de finanţare prin Submăsurile 4.2a – Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol, 4.2 – Sprijin pentru investiţii în prelucrarea/comercializarea şi/sau dezvoltarea de produse agricole şi 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici şi până la data de 30 noiembrie 2015, pentru submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţii pomicole. Termenul iniţial pentru închiderea sesiunilor era 30 octombrie 2015.

Prelungirea termenului de primire a cererilor de finanţare s-a decis ca urmare a numărului mare al solicitărilor primite în acest sens din partea potenţialilor beneficiari, precum şi a disponibilului sumelor pentru sesiunea 2015. În plus, s-a avut în vedere şi faptul că cererile de finanţare pentru proiectele din sectorul pomicol necesită un timp mai îndelungat de pregătire, având în vedere necesitatea eliberării unor avize şi documente suplimentare, cum ar fi: autorizaţia de plantare, proiect tehnic de plantare etc.

Pragurile de calitate pentru perioada 1 noiembrie – 18 decembrie 2015 vor fi de 20 de puncte pentru submăsura 4.2 şi 15 puncte pentru submăsurile 4.2a şi 6.3. Pentru submăsura 4.1a, în perioada 1 – 30 noiembrie 2015 pragul de calitate va fi de 25 puncte. Toţi cei interesaţi să obţină fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectelor finanţate prin aceste submăsuri din PNDR 2020 pot consulta gratuit Ghidul Solicitantului pe pagina de internet a Agenţiei.

Fondurile PNDR se actualizează

De asemenea, în urma epuizării sumelor alocate pentru Submăsura 4.1 – sectorul vegetal, Submăsura 6.1 – sectorul non-montan şi Submăsura 6.2, nici o cerere de finanţare pentru această valoare nu mai este acceptată în sistem pentru această componentă. Mai mult, dacă pe parcursul evaluării cererilor depuse după data sistării primirii de proiecte pentru această componentă, experţii constată că cererea de finanţare este încadrată greşit, aceasta va fi declarată neeligibilă, considerându-se că solicitantul a încadrat proiectul pe o componentă greşită, pentru a beneficia de plăţi, forţând astfel intrarea în sistem.

AFIR atrage atenţia asupra faptului că fondurile disponibile prin PNDR 2020 se actualizează cu valoarea echivalentă proiectelor depuse cât şi cu valoarea echivalentă a proiectelor retrase în cadrul sesiunii deschise. Astfel, pot apărea situaţii în care sunt retrase proiecte din sistem de către solicitanţii de fonduri europene nerambursabile.

Clarificări privind preţurile de referinţă

Pentru o mai bună înțelegere a acestui instrument de lucru, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale face clarificări privind scopul și utilizarea Bazei de Date cu Prețuri de Referință (BDPR) pentru mașini, utilaje și echipamente specializate. În acest sens, precizează faptul că, Baza de Date a fost concepută ca un mecanism menit să simplifice procedura de achiziție publică a echipamentelor specializate necesare beneficiarilor PNDR, mecanism pus la dispoziția solicitanților/beneficiarilor, producătorilor/importatorilor/dealerilor acestor echipamente și a experților AFIR.

Baza de Date funcționează pe principiul cumpărării directe a echipamentului dorit, cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, fără a mai parcurge altă procedură de achiziție, dar cu respectarea prevederilor comunitare și naționale.