Noi convenţii de garantare

0
112

Parteneriatul dintre Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură şi băncile comerciale a fost consolidat prin semnarea unor noi convenţii de garantare ce vor permite facilitarea accesului la finanţare pentru beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine 2013 şi pentru beneficiarii măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări.

Gheorghe Lăpădat, directorul FNGCIMM, filiala Dolj, a precizat că în baza noilor convenţii semnate de FNGCIMM cu Banca Transilvania şi Unicredit Ţiriac Bank se vor garanta, la solicitarea finanţatorului, finanţările acordate în procent de până la 80% din valoare. „Beneficiarii, IMM-uri definite conform legii, trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene privind orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate şi să nu beneficieze de garanţii de la alte Fonduri de garantare pentru finanţarea accesată”, a mai spus Gheorghe Lăpădat.

Un singur comision de garantare

Pentru garanţia acordată se plăteşte anual un singur comision de garantare, calculat pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare în funcţie de suma efectiv garantată, în conformitate cu pct. 3.3. din Comunicarea Comisiei Europene şi Ordinul Ministrului nr. 40/2009 – MADR. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă.