La Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”, proiecte europene de dezvoltare

0
448

În perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2018, Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” din Craiova va derula un nou proiect european, „Stagiile de practică Erasmus + Porţi către Europa”, avizat de Uniunea Europeană. Este un program amplu, care vine în continuarea unora de aceeaşi factură.

 Proiectul se fundamentează pe un parteneriat solid şi durabil, încheiat de-a lungul anilor între Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” din Craiova şi patru parteneri europeni de prestigiu: „Associatio Intercultural Amigos da Mobilidate Hercules (Portugalia)”, „Ce. S.F. Or. Centro Studi Formazione Orientamento Roma (Italia)”, M.E.P. Europrojects Granada S.L. Granada (Spania). Fiind un proiect de formare profesională, acesta se adresează exclusiv elevilor de clasa a XI-a, nivelul patru de calificare, aflaţi în formare iniţială continuă, domeniile „economic”, „turism” şi „alimentaţie”.

Scopul proiectului rezultă din nevoia de a oferi elevilor o formare iniţială calitativă, conformă cu aşteptările angajatorilor români şi străini. „Este un lucru foarte bun şi nu suntem la prima acţiune de acest gen. Am mai avut astfel de programe în mai multe ţări din Europa, dacă amintim numai Germania. Finalitatea proiectului de mobilităţi pentru cei 21 de participanţi o reprezintă creşterea calităţii şi atractivităţii pregătirii profesionale în specialitate, precum şi îmbunătăţirea şanselor de angajare a acestora pe piaţa europeană a muncii, precum şi în afara acesteia”, a precizat prof.  Dumitru Iftimov, director al Colegiului Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” din Craiova.

Programe pentru elevi

Grupul-ţintă este reprezentat de un număr de 21 de elevi, atent selecţionaţi. Cei aleşi vor fi însoţiţi pe toată durata efectuării mobilităţii de către trei profesori, pentru care se va organiza un stagiu de practică de trei săptămâni în instituţii europene: etapa I – şapte elevi şi un profesor, în Portugalia; fluxul II – acelaşi număr de cursanţi în Spania; secţiunea a III-a – în Italia.

„Participând la aceste stagii de practică, elevii şcolii noastre vor avea posibilitatea să-şi exerseze competenţele profesionale asociate ocupaţiilor concrete din domeniul pregătirii lor de bază, precum şi cele transferabile către piaţa muncii”, menţionează şi responsabilul de proiect, prof. Camelia Mitrache.  La rândul său, Dumitru Iftimov a mai adăugat: „Este un foarte bun schimb de experienţă, prin care copiii noştri şi cadrele didactice pot lua pulsul în ţările partenere, de unde au de învăţat. Elevii au posibilitatea să lucreze într-un mediu de lucru european, ce răspunde exigenţelor actuale. Este un lucru bun pentru ei, în primul rând, dar şi pentru noi, ceilalţi. Impactul va fi cunoscut prin reducerea absenteismului şi abandonului şcolar, la care se adaugă îmbunătăţirea gradului de inserţie pe piaţa muncii”.