De luni încep să curgă amenzile pentru lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu

0
422

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj anunţă că termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu expiră pe 30 septembrie 2017. Astfel, de la 1 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcţiilor care au obligaţia obţinerii acestui act administrativ şi nu îl deţin sunt pasibili de sancţionare contravenţională, amenda putând ajunge până la 50.000 lei. Mai mult decât atât, dacă abaterile de la legislaţie sunt grave, se poate dispune închiderea unităţii respective.

Termenul până la care cei care sunt obligaţi să obţină autorizaţia de securitate la incendiu expiră pe 30 septembrie a.c., anunţă reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj. De la această dată, conform prevederilor legale, punerea în funcţiune, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinaţie, atrage după sine aplicarea sancţiunilor contravenţionale, cu amenzi cuprinse între 20.000 – 50.000 lei. Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt menţionate în HG 571/2016.

Pe lângă aplicarea legii în sfera sancţionatorie amintită anterior, instituţia noastră reafirmă disponibilitatea pentru soluţionarea situaţiilor obiectivelor care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu şi intrarea în legalitate, prin certificarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu şi eliberarea actului administrativ.

Totodată, pompierii menţionează că obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor construcţiilor. Documentaţia tehnică, în baza căreia se emite autorizaţia de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de proiectanţi şi certificată de verificatorii de proiecte, atestaţi şi nu se percepe taxă. În cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, ISU Dolj poate decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor.

Peste 230 de solicitări de la începutul anului

Potrivit ISU Dolj, în primele opt luni ale anului 2017, s-au depus eforturi susţinute pentru soluţionarea celor 234 solicitări de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu. În urma verificării documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor din teren, la nivel judeţului Dolj au fost emise 88 de avize de securitate la incendiu şi 48 de autorizaţii de securitate la incendiu. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistenţă tehnică de specialitate în 201 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate. De asemenea, în perioada 1 ianuarie – 31 august a.c., inspectorii de prevenire au derulat 572 de acţiuni de îndrumare şi control, pe timpul cărora au aplicat 293 de amenzi în cuantum de 341.700 lei. Totodată, ISU Dolj a elaborat o platformă on-line, prin intermediul căreia persoanele interesate pot verifica necesitatea obţinerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora.