Conflictul din Consiliul Local Ghindeni ajunge în instanţă

0
1140

Ieri, şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Ghindeni a fost una mai mult decât furtunoasă. Pe ordinea de zi, un singur punct: rectificarea bugetară prin care să se achite obligaţiile băneşti destinate persoanelor aflate în regim de asistenţă socială. Iniţial, nu s-a votat, dar ulterior actuala majoritate a decis să-şi dea acceptul. Scandalul în rândul consilierilor de aici este mai vechi. El are legătură şi cu demersul autorităţii locale deliberative de a constata încetarea de drept a mandatului de consilier deţinut de Marian Pîrvu, ales pe listele UNPR. De mai bine de un an de zile, o corespondenţă oficială între CL Ghindeni şi Prefectura Dolj pare, acum, să răstoarne o situaţie clară: Marian Pîrvu nu ar mai avea calitatea de consilier local, întrucât nu s-a prezentat la patru şedinţe consecutive, îndeplinindu-se condiţiile art. 9, lit. d, din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali. Or, Prefectura Dolj trimite în contencios administrativ acest caz şi, în virtutea legii, consilierul cu pricina are voie să participe, de acum, la şedinţele de CL. Situaţia se complică de-a dreptul când o parte din consilieri împreună cu Marian Pîrvu au ţinut o şedinţă de CL, fără să respecte, în opinia fostului secretar al comunei, toţi paşii legali. Mai mult, s-a adoptat o HCL, fără număr, în data de 25.07.2017, referitoare la revocarea HCL nr. 13/2017 privind actul de încetare a mandatului consilierului Pârvu Marian. Hotărârea, nenumerotată, nu a fost înregistrată în Registrul Special de Hotărâri. Dar Instituţia Prefectului cere, prin referatul din 27 septembrie a.c., „să înregistraţi dosarul de şedinţă şi să numerotaţi hotărârile”!

  Ceea ce s-ar fi dorit o echipă de consilieri locali pusă în slujba locuitorilor din Ghindeni s-a dovedit a fi, de la bun început, un blocaj instituţional, alimentat de un conflict de uzură, ce nu pare se ia sfârşit nici în perioada următoare. Deşi iarna bate la uşă, cu provocările ei complexe, iar sursele de finanţare, şi aşa limitate, trebuie sporite prin proiecte de accesare a fondurilor europene. Dacă ar fi linişte, cu siguranţă că lucrurile ar sta cu totul altfel. Dar încă se duce o luptă, cu deznodământ necunoscut.

Nr. 13, cu ghinion pentru cine?

  De unde a pornit totul? Potrivit edilului din Ghindeni, unul dintre consilierii locali, aleşi pe listele UNPR, Marian Pîrvu, nu s-a prezentat la mai mult de trei şedinţe ordinare consecutive, blocând activitatea curentă a acestei instituţii. Motiv pentru care s-a decis ca întreg Consiliul Local să ia act deîndată de situaţia creată şi să se completeze numărul de consilieri cu următorul supleant de pe listă.

  „Pe aceste considerente, C.L. Ghindeni a votat H.C.L. nr. 13/20017 cu privire la luare act de încetarea mandatului de consilier local a lui Pîrvu Marian. Mai mult, încă din ianuarie 2017, am adus la cunoştinţa Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj că, de la începutul mandatului meu de primar, am avut probleme cu ducerea la îndeplinire a activităţilor şi nevoilor comunităţii noastre, prin faptul că nu am putut să desfăşor decât o şedinţă de consiliu local până în ianuarie a.c. Pentru că nu am avut cvorumul necesar în CL Ghindeni. Consilierii Motoi Marin – PNL, Buică Ion – PNL, Papa Leonică – PNl, Staicu Nicolae Mihai – PNL, Pîrvu Marian – UNPR şi Oprea Costel – PRU nu s-au prezentat decât la două şedinţe, din 6.09.2016 şi 11.11.2016. Dintre aceştia, Pîrvu Marian nu a participat la patru şedinţe ordinare consecutive”, ne-a explicat primarul Florentin Rădulescu.

Obligaţi să înregistreze ceea ce fostul secretar contestă

  În timp, Pîrvu Marian s-a întors în localitate, după o perioadă petrecută la muncă în Spania, ne lămureşte edilul. Cum arată orientarea electorală a actualului Consiliu Local? PSD – 3 consilieri, UNPR – 2 (inclusiv Pîrvu Marian), PSRO – 1, PNL – 4 şi ALDE – 1 (acesta din urmă şi-a dat demisia şi va fi înlocuit). Majoritatea era formată din PSD, UNPR şi ALDE, adică 6 voturi. Dar, Pîrvu Marian, iniţial în inactivitate, a ieşit din echipa majoritară şi, alături de ceilalţi cinci consilieri, a votat o H.C.L., fără să fie numerotată conform legislaţiei în vigoare, în data de 25.07.2017, prin care au revocat H.C.L. 13/2017! Potrivit edilului: „A votat şi Pîrvu Marian, fără să fi avut acest drept, fiind discutată, implicit, tocmai problema neprezenţei lui la cel puţin trei şedinţe consecutive de şedinţe ordinare ale CL Ghindeni”.

  Hotărârea de repunere în activitate a consilierului sus-menţionat nu ar fi respectat normele legale, spune secretarul de la acea vreme al localităţii. Este motivul pentru care nici nu a fost numerotată şi trecută în Registrul Special de Hotărâri. Cu toate acestea, H.C.L. din 25.07.2017 merge la Instituţia Prefectului Judeţului Dolj pentru a obţine avizul de legalitate. Pe ce căi nu mai ştie nimeni!Cert este că de ajuns la destinatar a ajuns. Odată cu aceasta se mai cere avizul de legalitate şi pentru o H.C.L., tot fără număr de înregistrare şi tot adoptată în 25.07.2017, prin care se suplimentează numărul membrilor Comisiei de validare a mandatelor de consilieri cu 2 membri!

  Vina este atribuită, acum, secretarului de la acea dată al comunei Ghindeni că, prin nesocotirea legii, nu ar fi înregistrat H.C.L.-urile cu pricina în Registrul Special de Hotărâri. Se motivează că hotărârile au fost adoptate cu 6 voturi, unul dintre acestea fiind, şi de această dată, al domnului consilier Pîrvu Marian.

H.C.L. nr. 13, atacată în contencios administrativ

Care este situaţia la zi? La 14.07.2017, Instituţia Prefectului Judeţului Dolj a formulat acţiune la instanţa de judecată pentru anularea H.C.L. nr. 13/2017, care se referă la încetarea mandatului de consilier local pentru Pîrvu Marian. Aplicarea H.C.L. nr. 13/2017 este suspendată până la finalizarea litigiului în contencios administrativ, drept pentru care votul consilierului Pîrvu Marian este valid, iar hotărârile adoptate în şedinţa extraordinară din 25.07.2017 sunt legale, se precizează în referatul emis de Instituţia Prefectului Judeţul Dolj, Serviciul Juridic, datat 27.09.2017.

Primarul comunei Ghindeni ne-a declarat că, marţi, va solicita ca Ministerul Afacerilor Interne să trimită la Dolj Corpul de Control pentru a face lumină în acest caz. Consiliul Local Ghindeni a depus, recent, şi o întâmpinare în cadrul procesului din contencios administrativ, prin care se cere anularea H.C.L. nr. 13/2017. Meciul continuă. Nervozitatea este la cote ridicate. Câştigătorii încă nu se ştiu. Dar perdantă pare să fie comunitatea locală, în ansamblul ei.