Investiții în infrastructuri de tip Cloud și Big Data la Universitatea din Craiova

0
172

Echipamente de ultimă generație. Infrastructură de tip CLOUD. Cooperare internaţională,
multidisciplinară. Universitatea din Craiova derulează, începând cu 21 aprilie 2020, proiectul
„Creșterea capacității de cercetare a Universității din Craiova prin investiții în infrastructuri de tip
Cloud și Big Data”, cod SMIS 124488. Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de
4.952.997,77 lei, întreaga sumă reprezentând asistența financiară nerambursabilă acordată de
Autoritatea de Management/Organismul Intermediar.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității de cercetare a Universității din
Craiova prin realizarea de investiții în infrastructura de tip CLOUD și integrarea acesteia în structuri
internaționale de tip CLOUD și infrastructuri masive de date, în scopul ridicării nivelului de
competitivitate științifică.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
✓ Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul creșterii nivelului de
competitivitate științifică a UCV, prin achiziționarea de active cu grad mare de noutate
(echipamente de ultimă generație), în 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
✓ Achiziția de active fixe corporale și necorporale, respectiv achiziția de echipamente,
aplicații informatice și licențe software specifice realizării unei infrastructuri de tip CLOUD.
✓ Implementarea unei infrastructurii de tip CLOUD capabilă să furnizeze următoarele
categorii de servicii: IaaS, PaaS, SaaS.
✓ Facilitarea accesului cercetătorilor la resurse internaționale de cercetare științifică prin
intermediul infrastructurii realizate și în baza acordurilor de cooperare semnate între
universitate și instituțiile partenere
✓ Creșterea nivelului de cooperare multidisciplinară, bazată pe date, a Universității din
Craiova.
Proiectul este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza
contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (POC) și Ministerul Fondurilor
Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate şi
se implementează în Craiova, la INCESA, pe o perioadă de 12 luni.