Astăzi, 30 aprilie, sărbătorim Ziua Infanteriei Române

0
547

La 30 aprilie, Armata Română sărbătoreşte Ziua Infanteriei Române. Este data la care, în anul 1830, a luat naştere Infanteria ca armă modernă a Principatelor Române, iar anul acesta, în contextul epidemiologic generat de pandemia de coronavirus, militari aparţinând Infanteriei Române participă la acţiuni de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

Armata Română sărbătoreşte, la 30 aprilie, Ziua Infanteriei Române, marcând data la care, în 1830, a luat naştere Infanteria ca armă modernă a Principatelor Române. Acest lucru a fost posibil în urma  semnării Tratatului de la Adrianopol, încheiat între Rusia şi Turcia  după războiul ruso-turc, care prevedea că Ţările Române obţin dreptul să-şi organizeze ,,un număr de gărzi înarmate pământene”, adică să-și înfiinţeze propriile trupe militare,  ,,ale căror număr şi întreţinere aveau să fie stabilite de domni împreună cu divanele lor”, se arată pe site-ul www.armataromaniei.ro.

Astfel, la 30 aprilie 1830, s-a hotărât ,,formăluirea în Valahia a şase batalioane pedestrime şi 6 escadroane călărime a străjii pământeşti’” fiind create 3 regimente mixte: unul la Bucureşti, unul la Ploieşti şi altul la Craiova.

Totodată, în Moldova au fost create un batalion de infanterie şi un escadron de cavalerie, din care a luat fiinţă primul regiment mixt, cu garnizoana la Iaşi. După Unirea celor două provincii româneşti, Moldova şi Ţara Românească, la 1859, infanteria a făcut progrese importante, ajungând, în anul 1860, la efective de 10.848 de oameni, potrivit ”Calendarului Tradiţiilor Militare” (2010).

La izbucnirea Primului Război Mondial, România avea 5 corpuri de armată şi 15 divizii de infanterie. Din efectivul de peste 400.000 mobilizaţi, peste 300.000 îl reprezenta infanteria, ceea ce reprezenta 80 la sută. După reorganizarea armatei din 1917, infanteria a fost structurată în 15 divizii de infanterie. Măsurile de reorganizare şi o instruire mai bună au dus la obţinerea victoriilor din vara acelui an, de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. În anul 1938, infanteria reprezenta 52% din efectivele armatei.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, infanteria a cunoscut o dezvoltare semnificativă, perfecţionându-şi atât structurile organizatorice, cât şi înzestrarea luptătorilor şi a unităţilor cu armament şi tehnică de luptă moderne, pregătind cadrele, modernizând baza materială şi participând la combaterea efectelor inundaţiilor din anii 1970 şi 1975 şi a cutremurului din 1977, notează site-ul www.forter.ro. După anul 1990, unele unităţi de infanterie au participat la misiuni internaţionale, pentru menţinerea păcii în diferite zone de pe glob.

În prezent, Forţele Terestre, din care fac parte unităţile de infanterie, constituie categoria de forţe de bază a Armatei României.