Casa Corpului Didactic Dolj formează manageri

0
317
Ştefan Vasile

Începând din luna aprilie, Casa Corpului Didactic (CCD) Dolj furnizează cadrelor didactice Programul de formare „Management Educaţional”, acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, pe o perioadă de patru ani,  grupul ţintă fiind cadrele didactice din învăţământul preuniversitar. Tematica vizează noţiuni din managementul organizaţiei şcolare, elaborării şi implementării proiectelor, dezvoltarea comunicării instituţionale, precum şi noţiuni de integrare a noilor tehnologii informaţionale în managementul educaţional. „Activităţile de formare vor fi desfăşurate la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova şi în filialele CCD Dolj: Liceul Tehnologic „Petre Baniţă” din Călăraşi, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Brăescu” din Calafat, Şcoala Gimnazială din Filiaşi şi Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Băileşti. Scopul acestui program este de a forma competenţe cadrelor didactice în domeniul managementului educaţional, răspunzând unor nevoi actuale privind pregătirea managerială a unor grupuri profesionale – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, care doresc să acceadă în funcţii de conducere /îndrumare şi control la instituţiile de învăţământ. Formatorii programului sunt cadre didactice din mediiile universitar şi preuniversitar din Dolj”, a precizat prof.  Ştefan Vasile, director al Casei Corpului Didactic Dolj.