Cozile la plata impozitelor ar trebui să dispară

0
268

Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova,  informează contribuabilii persoane fizice şi juridice din municipiul Craiova că, urmare a unor modificări legislative, se fixează noi termene de plată a obligaţiilor bugetare. Precizările privesc inclusiv persoane care au sediul social al firmei la propriul domiciliu, pe cei care au radiat autoturisme şi persoanele juridice ce, la data de 31 decembrie 2015, aveau în proprietate clădiri.

          Prin modificărilor aduse prin OUG nr 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în M O 225 din data de 25 martie 2016, mai multe categorii de contribuabili de pe raza municipiului Craiova trebuie să cunoască noile termene de plată a impozitelor şi taxelor, precum şi reglementările la care sunt supuşi cei ce au la adresa de domiciliu şi sediul social al firmei.

Firmele din apartament, termenul de declarare până la 31 mai a.c.

          Persoanele fizice, care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă, au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 mai 2016, inclusiv. Formularul tipizat al declaraţiei fiscale a fost aprobat prin Ordinul nr 2069/4087/2015 al ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova http://www.primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/formulare-pentru-impozitele-si-taxele-locale.html/ sau pus la dispoziţie de Direcţia Impozite şi Taxe prin Biroul de Registratură/Informaţii sau prin punctele de încasare deschise în anul 2016 în cartierele Craiovei, unde se pot depune şi declaraţiile.

Primul termen de plata a impozitelor este 30 iunie

          Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 mai 2016 inclusiv. Persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, până la data de 31 mai 2016 inclusiv.

          Pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv impozitului asupra mijloacelor de transport, este de  30 iunie 2016.  Persoanele fizice şi juridice care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificaţia stabilită de consiliul local de 10 %.

Atenţie la declararea clădirilor nerezidenţiale şi mixte

          Totodată, Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova face următoarele precizări privind declararea clădirilor nerezidenţiale şi mixte de către persoanele fizice şi juridice. Astfel, vor depune declaraţii şi persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă la adresa cărora nu se desfăşoară nicio activitate economică. Declaraţiile depuse de persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidenţiale şi mixte vor fi însoţite de unul dintre următoarele documente: raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii ulterioară datei de 1 ianuarie 2011; procesul-verbal de recepţie finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 5 ani; actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 5 ani, din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidenţiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv.

          Nu se depun documentele precizate anterior în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă: dacă la adresa clădirii nu se desfăşoară nicio activitate economică; dacă la adresa clădirii se desfăşoară activitate economică, suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct şi cheltuielile cu utilităţile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică.

Destinaţia clădirii trebuie declarată de persoanele juridice

          Persoanele juridice care deţin în proprietate clădiri au obligaţia să depună declaraţii, până la 31 martie 2016, în care se menţionează destinaţia clădirii, la care pot anexa unul din următoarele documente: raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie 2015; procesul-verbal de recepţie finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 3 ani; actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 3 ani, din care reiese valoarea clădirii.

Câteva exemplificări

          Cu titlu de exemplu, municipalitatea oferă modul de calcul al impozitului pentru o clădire nerezidenţială cu o suprafaţă construită desfăşurată de 382 mp situată în zona A, construită în anul 2003, cu declaraţia fiscală depusă până în termenul de 31 martie 2016 şi cu valoarea impozabilă rezultată din raportul de evaluare de  662.260 lei, impozitul pe clădire este în cuantum de 1.325 lei .

          După termenul de declarare de 31 martie 2016, în cazul în care nu s-a depus declaraţia fiscală impozitul pe clădirea nerezidenţială, cu o valoare impozabilă 955.000 mii lei calculată conform  art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe clădirea nerezidenţială, în anul 2016 este 19.100 lei .

Şapte puncte de încasare pe raza Craiovei

Programul de depunere declaraţii şi încasări la ghişeele Direcţiei Impozite si Taxe, începând cu anul 2016, este următorul:

-punct de încasare Calea Bucureşti nr. 51C (Piaţa centrală) în zilele de luni, marţi, joi şi vineri între orele 08:30 – 16:00 şi miercuri între orele 08:30 – 18:00;

-punct de încasare str. Mitropolit Firmilian nr. 14 de luni până vineri între orele 08:30 – 16:00;

-punct de încasare Craioviţa Nouă (Bulevardul Oltenia Bl.65A1- parter), de luni până vineri, între orele 10:30 – 18:00;

-punct de încasare Brazda (Str. Doljului, nr.37, Bl. G4, parter), de luni până vineri, între orele 10:30 – 18:00;

-punct de încasare Rovine (Str. Nicolae Iorga, nr.31, Bl. E1, parter), de luni până vineri, între orele 10:30 – 18:00;

-punct de încasare 1 Mai (Str. Independenţei nr. 12, Bl.7, parter), de luni până vineri, între orele 10:30 – 18:00;

-punct de încasare Lapuş (Calea Bucureşti, nr.137,Bl.T6, parter), de luni până vineri, între orele 10:30 – 18:00